กิจกรรม ส.อ.ท.

โปรแกรมศึกษาดูงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 

โปรแกรมศึกษาดูงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

  • เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากองค์กรภาคเอกชนที่มีการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กรอย่างครบวงจร
  • โดยโปรแกรมศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านได้สามารถนำองค์ความรู้  แนวความคิดต่างๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในองค์กรของท่านได้

 

    Program 1  ...รับอีก 5 ท่านสุดท้าย!!

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มาม่า แบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

>>GMP & HACCP มาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล

>>ISO-9001 มาตรฐานทางด้านคุณภาพ  

>>ISO-14000 มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม

>>ISO/IEC 17025 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

>>BRC มาตรฐานความปลอดภัย อาหารขั้นสูง

>>อนุรักษ์พลังงาน 

>>AEOs มาตรฐานการส่งออก

·      เยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ระบบ Automation

·      เยี่ยมชมไลน์การผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอนการผลิต 

·      เยี่ยมชมไลน์การผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ที่มีความรวดเร็วและทันสมัย

·      เยี่ยมชมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตได้ ก่อนนำส่งให้กับลูกค้า

รายละเอียดโปรแกรม   สมัครออนไลน์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

=============================================================================

Program 2 

 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัด สระบุรี 

   ศูนย์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างครบวงจร จากต้นน้ำ สู่ ปลายน้ำ ได้รับรางวัลโดดเด่นระดับประเทศ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์การประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2559

         ต้นน้ำ

  •  เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ โดยนำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตกรในพื้นที่มาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่เหมาะสม
  • เยี่ยมชมฟาร์มโคนม ที่มีการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เช่น ระบบป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ระบบการกำจัดของเสียออกจากฟาร์ม และการรีดนมพร้อมโปรแกรมด้วยระบบที่ทันสมัย
  กลางน้ำ
  • เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการในการจัดเก็บและขนส่งสำหรับการรวบรวมและจำหน่ายน้ำนมดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีอายุการจัดเก็บสั้น

ปลายน้ำ
  •    เยี่ยมชมโรงงานแปรรูป นมพาสเจอร์ไรส์,นมยูเอชที จากน้ำนมโค ซึ่งได้มาตรฐาน GMP Codex , HACCP, HALAL และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

 บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด (กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง)

โรงงานที่ได้รับ "รางวัลการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12" (TEM12) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  •   เยี่ยมชมไลน์การผลิตน้ำมันรำข้าวดิบและรำสกัดน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับอาหารสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
  • เยี่ยมชมไลน์การผลิตที่เป็นต้นแบบการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
  •  เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น GMP ,HACCP ,HALAL ,ISO 9001:2015
  •  มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโปรแกรม   สมัครออนไลน์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรแกรมศึกษาดูงาน

โทรศัพท์ : 02-3451236 ถึง 41

Line:@irdi

Email : irdi.matchingcenter@gmail.com

 

 

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
จิราวรรณ เดียขุนทด
ปรับปรุงเมื่อ:
14 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
4642

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย