ข่าวฝากจากหน่วยงานภายนอก

 • โดย ปิยะพร วันที่ 10 กันยายน 2561
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพากร >> เปิดจองสัมมนา เรื่องหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรโดยเข้าไปดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งการสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรwwwrdgoth หัวข้อ w...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมนา !E-Commerce BIG BANG มิติใหม่ Thaitradcom for All เปลี่ยนธุรกิจไทยสู่โลกออนไลน์7 มิถุนายน 2561 เวลา 0900 – 1630 น ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 19 เมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพกร !!กรมสรรพากรจัดอบรมสัมมนาเรื่อง บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561 จำนวน 6 รอบรอบเช้า เวลา 900 - 120...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 6 มีนาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพกร !!>> กรมสรรพากรร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินและการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการแ...
 • โดย Kamonporn วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
  ขอเชิญร่วมลงทุนในเมืองฉงจั่วประเทศจีนจังหวัดนครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองชนชาติดจ้วงกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทา...
 • โดย ณัฐพล วันที่ 24 ธันวาคม 2553
  กรมการค้าต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้ประโยชน์ ตามเอกสาร ที่ พณ 0304/ว 143 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้1 กฏระเบียบการนำเข้ารถยนต...
   PAGE :   OF  1     
จำนวนคนอ่าน : 130593 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย