สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
จำนวน:
2 ตำแหน่ง
อายุ:
22 - 25 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : เกี่ยวกับงานบัญชีไม่เกิน 1 ปี
- มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) ในระดับดี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ:
1. ประกันสังคม
หมายเหตุ:
รายละเอียดงาน บันทึกบัญชีระบบเจ้าหนี้ ลงทะเบียนรับใบวางบิล และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
02-345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
19 มีนาคม 2562
จำนวนคนอ่าน:
5234


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย