สมัครงานกับ ส.อ.ท.


ตำแหน่งงาน:
เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(คนพิการ)
จำนวน:
1 ตำแหน่ง
อายุ:
ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา:
ชาย/หญิง
ที่มา:
ปริญญาตรี
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- มีบัตรประจำตัวคนพิการ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี - ดีมาก
- มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี - ดีมาก
การติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์:
02-345-1077-9
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Supawadee Samkaew
ปรับปรุงเมื่อ:
3 เมษายน 2562
จำนวนคนอ่าน:
7939


บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย