ข่าวส.อ.ท.

 • โดย ปิยะพร วันที่ 10 ธันวาคม 2561
  3 ธันวาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไ...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
  6 พฤศจิกายน 2561 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท) พร้อมด้วยคณะกรรมการ สอท ร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร) เดือนพฤ...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 26 ตุลาคม 2561
  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กบ) ครั้งที่ 9/2561(7) และในโ...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 26 ตุลาคม 2561
  25 ตุลาคม25 61 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Leading Industry throughout IIoT ทิศทางและกระแสของ IIoT ในประเทศไทย ในพิธีเปิดง...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 26 ตุลาคม 2561
  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2018 "ก...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 19 ตุลาคม 2561
  วันที่ 18 ตุลาคม 2561นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 1,204 ราย ครอบคลุ...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 28 กันยายน 2561
  27 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับและแสดงเจตนารมณ์ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน" ในมุม...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 28 กันยายน 2561
  26 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "TFIC Furniture Outlet 2018" ครั้งที่ 14 โดย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์น...
 • โดย ปิยะพร วันที่ 25 กันยายน 2561
  24 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และ ด้านการส่ง...
   PAGE :   OF  3     
จำนวนคนอ่าน : 0 คน

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย