ข่าวส.อ.ท.

Eco Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับในงาน Eco Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในยุค 4.0 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณและโล่รับรอง ให้กับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และEco Factory

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
29 กันยายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
1159

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย