ข่าวส.อ.ท.

ส.อ.ท. ร่วมงาน “สานพลังบริษัทจดทะเบียน เพื่อสังคมไทยยั่งยืน”


คุณนิกร สุขศิริวัฒนนนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมงาน สานพลังบริษัทจดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่งยืน จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย โดยงานนี้เป็นการแสดงบทบาทสำคัญของภาคธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความมั่นคง เข้มแข็งและความปลอดภัยในชีวิต ทั้งในรูปแบบของการช่วยเหลือผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจและการตอบแทนช่วยเหลือสังคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาจากผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน พร้อมโชว์ผลงานร่วมพัฒนาสังคมของบริษัท จดทะเบียนและโครงการประชารัฐเพื่อสังคม
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
29 กันยายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
382

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย