ข่าวส.อ.ท.

งานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลไทย ประจำปี 2560


 นายบุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมในพิธีเปิด มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี  2560วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก นางจันทิรา ยิมเรวัต  วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วย  นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของผู้ประกอบการไทย อาทิเช่น แทรกเตอร์ เครื่องเก็บเกี่ยว และ เครื่องบำรุงรักษา ฯลฯ ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความร่วมมือของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดงานที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกปีภายในงานจะมีการสาธิตการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตรในแปลง และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรมในการปลูกพืช เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นการเกษตรรูปแบบใหม่  โดยปีนี้ได้มีการเชิญบริษัทจากต่างประเทศ มาเยี่ยมชมงาน และมีกิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้ามากกว่า 13 ประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา  เพื่อขยายโอกาสของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรอีกด้วย

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
8 ธันวาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
778

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย