ข่าวส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการร่วม ฯ เดือนเมษายน 2561


คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดประชุม กกร.ประจำเดือนมีนาคม ที่โรงแรมดุสิตธานี มีวาระสำคัญคือ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ การหารือเตรียมความพร้อมแรงงานในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และประเด็นค่าแรงขั้นต่ำที่มีผล 1 เมษายน มีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมช่วงท้าย

 

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
9 เมษายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
645

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย