ข่าวส.อ.ท.

แถลงข่าวดัชนี เดือนมีนาคม 2561


 

 

25 เมษายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เป็นประธานในการแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานส.อ.ท. คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. และคุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส.อ.ท. โดยมีประเด็นแถลงข่าว 3 เรื่อง ประกอบด้วย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561

ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนมีนาคม 2561 และปัญหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฏหมาย ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
27 เมษายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
367

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย