ข่าวส.อ.ท.

แถลงข่าวดัชนีฯ เดือนมิถุนายน 2561


 

 

18 กรกฎาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ส.อ.ท.  ร่วมแถลงข่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2561”  ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนมิถุนายน 2561” “แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้ง “CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งหลังปี 2561” แถลงโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
18 กรกฎาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
414

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย