ข่าวส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการร่วม ฯ เดือนสิงหาคม 2561


   

  

7 สิงหาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

โดยภายในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมในวาระการรายงานความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine

ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี โดยภายหลังการประชุม กกร.ได้แถลงข่าวถึงกรอบประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งกกร.เห็นว่า เศรษฐกิจของไทยยังสามารถเติบโตได้

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561 อยู่ที่ 4.3-4.8 % การส่งออก คาดว่าจะเติบโต 7.0-10.0% และอัตราเงินเฟ้อคงจะอยู่ที่ 0.9-1.5 %

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
7 สิงหาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
411

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย