ข่าวส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 2-2/2561


  

 

 

28 สิงหาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 2-2/2561

ร่วมกับ ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้อง Board room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
3 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
204

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย