ข่าวส.อ.ท.

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส.อ.ท. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


 

 

24 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และ ด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติลงนาม ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
25 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
324

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย