ข่าวส.อ.ท.

การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9/2561(7)


 

 

24 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9/2561(7) โดยภายในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บรรยาย เรื่อง Singularity University จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตึก FYI Center ถ.พระราม 4
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
25 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
285

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย