ข่าวส.อ.ท.

พิธีเปิดงาน "TFIC Furniture Outlet 2018" ครั้งที่ 14


 

 

26 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "TFIC Furniture Outlet 2018" ครั้งที่ 14 โดย กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ปีนี้เป็นปีที่ 14 ภายใต้ Concept “งานเฟอร์นิเจอร์ระดับโลกเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีช่องทางเผยแพร่ผลงานการออกแบบและจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตขึ้น ซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
28 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
238

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย