ข่าวส.อ.ท.

สรุปผลการดำเนินงานสายงานต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559


- สรุปผลการดำเนินงานสายงานกฎหมาย
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานประชาสัมพันธ์
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานพิธีการต่างประเทศ
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานแรงงาน
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานโลจิสติกส์
สรุปผลการดำเนินงานสายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานส่งเสริมการค้าชายแดน
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันรหัสสากล และสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
- สรุปผลการดำเนินงานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานองค์กรระหว่างประเทศและจดหมายข่าว
- สรุปผลการดำเนินงานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
สิริสุดา วุฒิไกรสกุล
ปรับปรุงเมื่อ:
30 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนอ่าน:
31763

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย