อบรมสัมมนา

งานอบรมการเชื่อมโยง ERP กับไลน์การผลิต

 

เทคนิคการ Integrate เชื่อมโยง“ERP” กับ “รายการผลิต”

 

ข้อมูลรายงาน (Data and report dashboards) ที่ช่วยตัดสินใจ

 

ในการนำมาใช้ปรับเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร

 

เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างเหมาะสมให้ทันสถานการณ์อย่าง Real Time 

    

 

งานอบรมการเชื่อมโยง ERP กับไลน์การผลิต

(ERP Integrated with Smart Factory for Business Advantage)

 

 

  

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 

 

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

 

ณ ห้อง Board Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

วิทยากร คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง :

 

ผู้เชี่ยวชาญการจัดการอุตสาหกรรมและ Smart Factory

 

 

 

Highlight

 

  1. 1. แนวคิดและประโยชน์ของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (ERP) ยุคดิจิทัล 
  2.  
  3. 2. Integrated Business Re-engineering ส่วนสำคัญหลัก เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตเข้ากับ ERP
  4.  
  5. 3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Network-Hardware) สำหรับการบริหารการผลิตรวม
  6. (ERP) และระบบการผลิตโรงงานอัจฉริยะ 
  7.  
  8. 4. การบูรณาการและเชื่อมต่อระบบการบริหาร การผลิตรวม (ERP) และระบบการผลิตโรงงานอัจฉริยะ
  9.  
  10. 5. ระบบข้อมูลรายงาน (Data and report dashboards) เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

 

**กรณีศึกษาตัวอย่างการใช้งานจริงเพื่อผลกำไร**

 

**และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน**

 

 

 

ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 1,000 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 1,200 บาท 

 

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%)

 

 

 

 

>> ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ คลิก!! <<

 

>>> ลงทะเบียน Online คลิก!! <<<

 

>>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<<

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐมาศ (โบนัส) 089-796-7763

 

 e-mail : icti.connect@gmail.com

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
13 พฤศจิกายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
922

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย