อบรมสัมมนา

กลยุทธ์การครองตลาดโฆษณา และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ อ.กู

 

พลังอำนาจของเครื่องมือ Google นั้นสำคัญฉะไหน ... ที่นี่มีคำตอบ

แนวทางของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ใช้ประโยชน์ 

จาก Technology  เพื่อทำให้เหนือกว่าคู่แข่ง จากการสร้าง Brand 

ที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำ และใช้พลัง Internet ในการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก 

โดยไม่มีข้อกีดกันทางการค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำ  

แต่ผลตอบแทนมาก รวดเร็ว

######################################

 Google ครองสัดส่วนตลาดโฆษณาจากการค้นหา  

(Search Advertising) ในสหรัฐถึง 77% และสัดส่วนแบ่งโฆษณามือถือถึง 56%

ในขณะที่ ปี 2017 คนไทยใช้งาน Internet สัดส่วน 67%  

และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 21% โดยใช้ Smart Phone เข้า Website  

อยู่ที่ 66% จากค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลก 50%

  ######################################

งานอบรม กลยุทธ์การครองตลาดโฆษณา 

และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ อ.กู 

Google Adwords & Google Analytics

 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. 

ณ ห้อง Sakura ชั้น L โรงแรม Jasmine City Hotel สุขุมวิท 23


วิทยากร : คุณพรเทพ เขตร์รัมย์ 

               ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Adwords & Google Analytics

 


Highlight :

Google Adwords

- แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค Online (Customer Journey)  

- การเลือกใช้งาน Google Tools ที่เหมาะสมของภาคอุตสาหกรรม (Google Tools for Business) 

- กลยุทธ์การสร้าง Keyword ที่ช่วยเพิ่มยอดขายของธุรกิจ (Search Advertising) 

- ขั้นตอนการทำงานและการอ่านรายงานของ Google Adwords


Google Analytics

- Google Trends for Business 2018 

- การวัดผลการทำการตลาด Online ด้วย Google Analytics 

- แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytic 

- เทคนิคการนำ Google Tools มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรของตน 

- การรายงานข้อมูลการสำรวจและผลการตลาดด้วย Google Analytics ต่อผู้บริหาร


 

    ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 2,800 บาท ราคาบุคคลทั่วไป 3,000 บาท 

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%)

 

 

>> ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ คลิก!! <<

 

 

>>> ลงทะเบียน Online คลิก!! <<<

 

 

>>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<<

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณณัฐมาศ (โบนัส) 089-796-7763

 e-mail : icti.connect@gmail.com

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
4 ธันวาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
1364

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย