อบรมสัมมนา

ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากล | จังหวัดเชียงราย - จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งแรกกับการดูงานการผลิตที่รวมเทคโนโลยีที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย
ศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากล
Advantage of Modern Technology in Agriculture
วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 (4 วัน 3 คืน) 
ณ จังหวัดเชียงราย – จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (สถาบัน ICTI), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

  

 กำหนดการ

 

  ใบสมัคร


 

สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรพรรณ   โทร. 02-345-1052   มือถือ : 095-553-8326 
E-mail :
 icti.connect@gmail.com

 

QR Code Facebook สถาบัน ICTI  "Update Hot News ก่อนใครได้ที่นี่" 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
3 มกราคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
722

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย