อบรมสัมมนา

หลักสูตรการ Implement ERP

 หลักสูตรการ Implement ERP

ผ่านระบบ Open Source Odoo

สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

14 – 15 – 16 และ 23  มีนาคม 2561

ณ ห้อง Boardroom 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

   

Highlight หลักสูตร

1.    แนวทางศึกษาความเสี่ยง ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาระบบ ERP (Implement ERP) ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคการพัฒนาระบบ ERP ไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจ

2.    แนวทางการเลือกพัฒนาระบบ ERP (Implement ERP) ให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจของท่าน ให้มีความสามารถในการควบคุมเวลาและมีความคุ้มค่าในการลงทุน

3.    ศึกษาข้อแตกต่างของระบบ ERP แบบมี License และแบบ Open Source และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของระบบ ERP  

4.    Overview โครงสร้างระบบ Open Source EPR Odoo และเทคนิคการเลือกผู้พัฒนาระบบ (Vendors) ให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ

5.    แนวทางการเชื่อมโยงระบบ ERP กับสายการผลิต (Manufacturing Execution Systems : MES

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร รวม 4 วัน (24 ชั่วโมง) ประกอบไปด้วย

1.  ภาคการบรรยาย และภาคปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 3 วัน (18 ชั่วโมง)  สัดส่วน 75% ของหลักสูตร เช่น Introduce ERP Benefit compare to Accounting Software, Key Success for ERP Implementation, Type of ERP License Model and Open source, How to write Scope of Work, Vendors Selection เป็นต้น

2.   กิจกรรมศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมโรงงาน (Observation) จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) สัดส่วน 25% ของหลักสูตร จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมโรงงานผู้ประกอบการชั้นนำในประเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการนำ Odoo ERP เข้ามาใช้ในธุรกิจ ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละส่วนงานมีการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเที่ยงตรง และรับรู้ต้นทุนได้เร็วขึ้น

 

 ค่าลงทะเบียน

พิเศษ !!! สมัครก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ลดเพิ่มอีก 2,000 บาท 
ราคาสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         25,000 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป                                         28,000 บาท

อัตราค่าสมัคร : รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น!!! ++

 

ราคาปกติ

ราคาสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         27,000 บาท

ราคาบุคคลทั่วไป                                         30,000 บาท

(ราคานี้รวมอาหารกลางวันและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%) 

 

 

คลิกที่นี่  > >  กำหนดการ

คลิกที่นี่  > >  รายละเอียดหลักสูตร

คลิกที่นี่  > >  สมัครออนไลน์ 

 

 

 

 

จัดทำโดย สถาบัน ICTI, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  สถาบัน ICTI
คุณอารยา  Tel : 0-2345 -1053   Mobile : 094-564-6446
E-mail : araya.fti@gmail.com
Facebook ID : สถาบัน ICTI   LINE@ : @ICTIClub
Website : www.fti.or.th
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
13 มีนาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
1902

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย