อบรมสัมมนา

Smart Factory Network & Data Security Integration

 

 

 

Smart Factory Network & Data Security Integration

งานอบรม เจาะลึกระบบโรงงานอัจฉริยะ และการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

วิทยากร

คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ   : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Network integration and security

คุณกริส นาวานี            : ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security Solutions           

 

Highlight:

 

1.       แนวทางการออกแบบระบบธุรกิจ และการวางโครงสร้างระบบ Network ในโรงงาน

2.       การใช้ Data Analytics เพื่อ Customize Factory และ Information Insight สู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       ศึกษาความแตกต่างของงบประมาณที่ต้องจัดเตรียมในการลงทุน

4.       วิเคราะห์การใช้ข้อมูล การเปรียบเทียบและตัดสินใจลงทุนเครือข่ายอย่างไรให้คุ้มค่า

5.       การจัดการข้อมูล และจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างเหมาะสมกับกิจกา

6.   Smart Factory Ecosystem Network and Data Integration  

 ----Cases study customers success smart Factory---

ราคาสมาชิก 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 

>>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<<<

 

ลงทะเบียน Online

 

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ 089-7967763   E-mail : icti.connect@gmail.com

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
5 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนอ่าน:
946

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย