อบรมสัมมนา

งานอบรมหนุนธุรกิจด้วยระบบ e-Payment

  

Speed 
การเงิน คือ โอกาสของนักลงทุน


Disruption / ID Payment / Infrastructure / Road Map / Legal / Benefit

  How Payment Technology is Being Disrupted 


 What does it mean “ANY ID” ??


งานอบรมหนุนธุรกิจด้วยระบบ e-Payment 

และวิธีการปรับ Electronic Cash Flow System ของภาคอุตสาหกรรม

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ณ ห้อง Meeting Room 4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

****************************************

 

 

  
 

(( สนใจสมัครลงทะเบียน Online ได้ที่นี่ ))

(( Download กำหนดการ ))

((
Download ใบสมัคร + วิธีการชำระเงินได้ที่นี่ ))


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
คุณหรรษา (พลอย) Tel. 02-345-1053
คุณปาริฉัตร (ตูนนี่) Mobile : 061-341-4789     

E-mail : icti.connect@gmail.com

 
By ICTI THANKS To Join with US!

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
30 มีนาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
1788

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย