อบรมสัมมนา

งานอบรม e-Learning Solution for HR 4.0วิธีการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ Digital Workplaceเคล็ดลับ...ที่ไม่ลับ องค์กรจะดีได้ ศักยภาพบุคลากรต้องดีก่อน
By HR Proactive 

 


 Vision / e-Learning Tools / People / Organization / Live / VR / QR Code... and Future

 การพัฒนาองค์กรนั้น Technology ไม่ใช่อุปสรรค แต่ที่ยากกว่านั้นคือเรื่อง คน 


 Leaning by “Yourself” 


งานอบรม e-Leaning Solution for HR 4.0 

 

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ณ ห้อง Board Room 4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

****************************************

 

 

Ref : Cocodemy.com 

  
 

(( สนใจสมัครลงทะเบียน Online ได้ที่นี่ ))

(( Download กำหนดการ ))

((
 Download ใบสมัคร + วิธีการชำระเงินได้ที่นี่ ))


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 
คุณหรรษา (พลอย) Tel. 02-345-1053
คุณปาริฉัตร (ตูนนี่) Mobile : 061-341-4789     

E-mail : icti.connect@gmail.com

 
By ICTI THANKS To Join with US!

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
18 เมษายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1981

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย