อบรมสัมมนา

งานอบรมการประยุกต์ใช้ Scada ใน ภาคอุตสาหกรรม

 เมื่อการพัฒนาการผลิตไม่หยุดนิ่ง จะทำอย่างไร

ให้กระบวนการผลิตทั้งระบบ มีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ลดความสูญเสีย ลดต้นทุน และสร้างผลกำไร

มาทำความรู้จักระบบการควบคุมการผลิตแห่งอนาคต

เทคโนโลยีล้ำสมัยในยุค Industry 4.0

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)  

 

 งานอบรม การประยุกต์ใช้ Scada ใน ภาคอุตสาหกรรม

(Fundamental Supervisory Control And Data Acquisition)

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

Highlight :

1. รู้จักเทคโนโลยี SCADA ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

2. การประยุกต์ใช้ Scada ในโรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 

3. จัดเก็บฐานข้อมูลของเครื่องจักรและระบบ Industrial Automation เข้าด้วยกันแบบ Real-Time เพื่อการบริหาร การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

4. กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Scada ใน Line การผลิต

5. การปรับปรุงกระบวนการผลิตสมัยใหม่ด้วย Scada

  

*** Live DEMO ทดลองสัมผัสการใช้โปรแกรมจริง ด้วยตัวท่านเอง *** 


 

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 2,600 บาท/ท่าน

 

 

ราคาบุคคลทั่วไป 2,900 บาท/ท่าน

 

 

 

 Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

 

ลงทะเบียน Online คลิกที่นี่

 

 

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ 089-796-7763

 

E-mail :  icti.connect@gmail.com

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
3 เมษายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1774

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย