อบรมสัมมนา

งานอบรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบ Real-Time OEE

 งานอบรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบ Real-Time OEE

ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ณ ห้อง Sakura โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 

พร้อมศึกษาดูงาน Production Line 

 

วิทยากร

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล :   

กรรมการผู้จัดการ บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industry 4.0

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี :

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้เขียงหนังสือ การสร้างระบบ Scada

 

Highlight

Day 1

- การกำหนดค่า Key Performance Indicator (KPI)

- รู้จัก Overall Equipment Effectiveness (OEE) และระยะเวลาการหยุดการผลิต (Downtime)

- การหาค่า OEE แบบ Real-Time เพื่อการปรับปรุงการวางแผนการผลิตและกระบวนการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- การเลือกข้อมูลตัวแปรและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการผลิต เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการทำงานของเครื่องจักร หุ่นยนต์ และเครื่องมือทดแทนแรงงาน

- รายงานการผลิต สู่การบริหารการผลิตและการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การวางระบบ เพื่อวิเคราะห์ผลิตภาพของกระบวนการผลิต

Day 2

- การใช้ระบบ Scada ในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนกระบวนการผลิต แบบ Real-Time

- Workshop ระบบการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Real-Time OEE

 

Day 3 ศึกษาดูงาน Production Line

  

>>> ลงทะเบียน Online <<<

 

>>> Download ใบสมัคร <<<

 

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ 089-796-7763

 

 

E-mail :  icti.connect@gmail.com

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
19 มิถุนายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
2625

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย