อบรมสัมมนา

Smart Factory with Manufacturing Executions Systems (MES) for Industry

 

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เปลี่ยนแนวคิดล้าหลัง

สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมรับมืออุตสาหกรรมยุค 4.0

เน้นกิจกรรม Workshop และ Demo and Simulation ด้วยข้อมูลและการใช้งานอุปกรณ์จริง

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Smart Factory with Manufacturing Executions Systems (MES) for Industry

งานอบรม สร้างศักยภาพการแข่งขัน พร้อมปฏิวัติโรงงานสู่ Smart Factory

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วิทยากร

คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Factory and Industry 4.0

Highlight

DAY 1

- แนวคิด Industry 4.0 และ Digital Transformation

- แนวคิดระบบโครงข่าย Ecosystem and Data Integration Network

- การวางระบบโครงข่าย Data Integration and Automation Shop Floor

- ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์กร สู่การแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม 4.0

- วิเคราะห์โครงสร้างระบบ Smart Data (Big Data Architecture and Ecosystem)

- การใช้ข้อมูล Data Analytics Customization and Information Insight for Smart Factory สู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

DAY 2

- ลงลึกระบบ Manufacturing Execution Systems (MES) และเตรียมความพร้อมในการ Implement ระบบ

- การวางโครงสร้างระบบข้อมูล Manufacturing Execution Systems (MES) ข้อมูลและ Network Integration

- Workshop การออกแบบและประยุกต์ใช้ MES ด้วย success methodology

- การเชื่อมโยงข้อมูลและรายงาน OEE สู่ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) และ การเทียบเคียงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Benchmarking)

- การวัดผลมูลค่าโอกาสและผลตอบแทนการลงทุนโครงการ ROI (Return On Investment)

 

ราคาสมาชิก 15,000 บาท/ท่าน    ราคาบุคคลทั่วไป 16,000 บาท/ท่าน 

 ++Early Bird++ สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 10 กันยายน 2561

เพียง 13,000 บาท/ท่าน เท่านั้น!! 

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%)

 

<<< ลงทะเบียน Online คลิกที่นี่ >>>

 

<<< Download กำหนดการ คลิกที่นี่ >>>

 

<<< Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ >>>

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
24 สิงหาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
1884

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย