อบรมสัมมนา

กลยุทธ์การบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ Manufacturing Intelligence

 

จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถรับมือกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น  อันเนื่องมาจากปัญหา

อัตราค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกวัน พร้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการผลิต

และสามารถต่อกรกับคู่แข่งได้อย่างไร้เทียมทาน 

การบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ Manufacturing Intelligence 

จะช่วยให้คุณจัดการระบบการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Automation และ

IIOT มาเพิ่มสมรรถนะการผลิต พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ Real-Time

 

งานอบรม กลยุทธ์การบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ Manufacturing Intelligence

ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

 

วิทยากร

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล :  กรรมการผู้จัดการ บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industry 4.0

คุณสีหเดช นิคร ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมการผลิตอัจฉริยะ

 

Highlight

- รู้จักระบบการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Intelligence)

- การวิเคราะห์การทํางานของระบบควบคุม ในอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์

และวางแผนการบริหารการผลิตแบบอัจฉริยะ

- การจัดการสมรรถนะการผลิตแบบเรียลไทม์ (Real-Time Performance Management) วิเคราะห์ และปรับปรุง

กระบวนการผลิต (Improvement) อย่างต่อเนื่อง

- การใช้กลยุทธ์ บริหารการผลิตร่วม (Collaborative Production Management) การบริหารจัดการกระบวน

การผลิตจนถึงห่วงโซ่อุปทานได้อัตโนมัติ โดยใช้ซอฟต์แวร์ ในการบริหารจัดการภายใต้ทฤษฎี

Operating Excellence Solution

- ตอบโจทย์การควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปผลการดําเนินงาน ได้อย่างทั่วถึงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแพลตฟอร์ม

ที่หลากหลาย (Desktop/Mobile/Web) ได้ทุกที่ ทุกเวลา

- การสาธิตการพัฒนาไปสูระบบการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Intelligence Demonstration)

 

 

ราคาสมาชิก 2,000 บาท/ท่าน    ราคาบุคคลทั่วไป 2,300 บาท/ท่าน

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%)

 

 

<<<ลงทะเบียน Online คลิกที่นี่>>>

 

 

ติดต่อสอบถาม ณัฐมาศ 089-796-7763

E-Mail : icti.conncet@gmail.com
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
11 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
306

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย