ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ใน 3 เดือนข้างหน้า