การจัดซื้อหน้ากากพลาสติก Face Shield เพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

การจัดซื้อหน้ากากพลาสติก Face Shield เพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

          กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมออกแบบและจัดทำหน้ากากพลาสติก Face Shield สำหรับองค์กร ห้างร้าน บริษัท รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะสั่งซื้อหน้ากากพลาสติก Face Shield เพื่อนำไปบริจาคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อยกระดับการป้องกันการติดเชื้อผ่านละอองสารคัดหลั่งจากการไอหรือจามในขณะอยู่ใกล้กับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ นอกเหนือจากการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปซื้ออุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ของภาครัฐ เช่น เครื่องช่วยหายใจ ฯ

การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

          กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2563-2565  เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ประธานกลุ่มฯ การพิมพ์ฯ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อู่ฮั่น เจียอิ๋ว…สู้สู้ จากอู่ฮั่นสั่นสะเทือนถึงไทย” บรรยายโดย คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย (บรรณาธิการอำนวยการ Business Today) เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเกิดการแพร่ระบาดของเชิญไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

X
X