ส.อ.ท. มอบเงินให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครซื้อปริ้นเตอร์ใช้ใน รพ.สนาม

ส.อ.ท. มอบเงินให้สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครซื้อปริ้นเตอร์ใช้ใน รพ.สนาม

(23 ธันวาคม 2563) มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินซื้ออุปกรณ์เครื่องปริ้นเตอร์ภาคสนาม จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท โดยมีนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง 2 ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนมอบให้กับ น.ส.ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ณ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

งานสัมมนารณรงค์ความปลอดภัยการขับขี่รถขนส่งสินค้า ในหัวข้อ “2 wheelers safety project”

งานสัมมนารณรงค์ความปลอดภัยการขับขี่รถขนส่งสินค้า ในหัวข้อ “2 wheelers safety project”

งานสัมมนารณรงค์ความปลอดภัยการขับขี่รถขนส่งสินค้า ในหัวข้อ “2 wheelers safety project”

สมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม (SIGA) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “2 wheelers safety project” พร้อมทำแบบทดสอบเพื่อรับใบ Certification จากสมาคมฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าและรถจักรยานยนต์

หัวข้อบรรยาย
– การขับขี่เชิงป้องกัน
– การคาดการณ์พฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
– วิธีสังเกตอาการความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
– อุปกรณ์ป้องกัน
– ศึกษาจุดบอดในการขับขี่

ในวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.

รูปแบบการสัมมนา : ผ่านระบบ Microsoft Team และ Facebook Live

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดย Scan QR Code

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

“เรือโทพงศ์เทพ นรขำ” ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563 – 2565)

“เรือโทพงศ์เทพ นรขำ” ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563 – 2565)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีมติเลือก เรือโทพงศ์เทพ นรขำ จาก บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563-2565)

เรือโทพงศ์เทพ นรขำ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เป็นสมัยที่ 2 และพร้อมที่จะสานต่อภารกิจในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มอุตสาหกรรมผก๊าซ อาทิเช่น

· การผลักดัน มาตรฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซอุตสาหกรรม

· การผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาแอร์ระเบิด

X
X