คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ แบบฟอร์มประเมินผลประจำปี
๐ ตัวอย่างKPI 1แผนกสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ กำหนด Mood & Tone และ Brand Direction
๐ รังสรรค์ Brand Content เพื่อนำไปใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้างCONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ Content Planning 3เดือน
๐ รังสรรค์ 1 Content ยาว 2 Contents สั้น

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

🎯บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ
🌈เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🌈ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด

🔘สนับสนุนค่าบริการ….ให้กับทุก SMEs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸 ด่วน!! สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 รายเท่านั้น

คุณสมบัติ
🔸เป็นผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต (รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
🔸จดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ
🔸เป็นสมาชิก สสว.
🔸มีความพร้อมในการรับการพัฒนา

☑️กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม ตั้งเป้าหมายผลักดัน “อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลจากปาล์มน้ำมัน”

กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม ตั้งเป้าหมายผลักดัน “อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลจากปาล์มน้ำมัน”

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (คุณศุภชัย จินตนาเลิศ) ได้เชิญ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ (ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล) ร่วมเสวนา “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัลของไทย” ณ ห้องประชุม 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีภายในประเทศไทย พบว่าอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มไทย อีกทั้ง อุตสาหกรรมโอเลโอเคมียังที่มีห่วงโซ่มูลค่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงด้ว โดยอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีต้นน้ำ
มีมูลค่ากว่า 83,809 ล้านบาท อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีกลางน้ำ มีมูลค่า 89,989 ล้านบาท อุตสาหกรรม โอเลโอเคมีปลายน้ำมีมูลค่า 5,966 ล้านบาท และท้ายสุดแล้วเมื่อการบริโภคถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย  (End Users) จะมีมูลค่าเพิ่มประมาณ 87,500 ล้านบาท

          ซึ่งปัจจุบัน ปริมาณความต้องการสารเคมีในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีทั่วโลกมีประมาณ 19.15 ล้านตัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 26 ล้านตันในปี พ.ศ. 2570

          กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม จึงเห็นว่า อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญอีกหนึ่งอุตสาหกรรม ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน จำเป็นต้องเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนา รวมถึงพิจารณาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จากปาล์มน้ำมัน

“นายศุภชัย จินตนาเลิศ” ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2563 – 2565

“นายศุภชัย จินตนาเลิศ” ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2563 – 2565

นายศุภชัย จินตนาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด นั่งแท่นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คนใหม่ พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้มีมติเลือก นายศุภชัย จินตนาเลิศ จาก บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2563-2565

ทั้งนี้ ประธานกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม คนใหม่ พร้อมที่จะสานต่อภารกิจในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ต่อไป

X
X