คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ แบบฟอร์มประเมินผลประจำปี
๐ ตัวอย่างKPI 1แผนกสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ กำหนด Mood & Tone และ Brand Direction
๐ รังสรรค์ Brand Content เพื่อนำไปใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้างCONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ Content Planning 3เดือน
๐ รังสรรค์ 1 Content ยาว 2 Contents สั้น

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

🎯บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ
🌈เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🌈ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด

🔘สนับสนุนค่าบริการ….ให้กับทุก SMEs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸 ด่วน!! สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 รายเท่านั้น

คุณสมบัติ
🔸เป็นผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต (รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
🔸จดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ
🔸เป็นสมาชิก สสว.
🔸มีความพร้อมในการรับการพัฒนา

☑️กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

พัฒนา “กัญชง” ให้เป็นพืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่

พัฒนา “กัญชง” ให้เป็นพืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่

          วันที่ 16 มีนาคม 2564 คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มฯผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้แทนสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถมาขออนุญาตใช้ประโยชน์จากกัญชงได้ ผลิตได้ โดยมีจุดประสงค์ คือ การพัฒนากัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย

          คุณนาคาญ์ กล่าวว่า การประกาศกฎหมายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ หลังจากผ่านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจจะทำให้ขายสินค้าได้ง่ายและมากขึ้นจากการใช้ส่วนของใบกัญชงในการตกแต่ง และสามารถเอาไปผสมในเครื่องดื่มได้ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับตัวสินค้า นอกจากนั้นยังสามารถนำส่วนประกอบต่างๆ ของกัญชงมาประกอบการผลิตอาหารและอาหารเสริมได้ อาทิ เมล็ดกัญชง ซึ่งมีโอเมก้าสูง เหมาะแก่การนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขณะที่เส้นใยของกัญชงมีความเหนียว และทนทาน สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ เช่น เสื้อผ้า เสื้อกันกระสุน คอนโซลรถยนต์ ทำให้มองว่า การประกาศปลดล็อคของกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง อีกทั้งในอนาคต คุณนาคาญ์ มีความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมซึ่งสกัดมาจากกัญชง จะมีความแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับยุคสมัย

          ในแง่ของการปลูกต้นกัญชง ณ ปัจจุบันยังคงเป็นการปลูกในหน่วยงานภาครัฐ และภาคการวิจัย แต่อย่างไรก็ตามคุณนาคาญ์ มีความเห็นว่าในท้ายที่สุด คนทั่วไปจะสามารถปลูกกัญชงได้เช่นกัน

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่ 2/2564

          9 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครั้งที่2/2564 ณ สภาอุตสาหกรรม ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงเรื่องการจัดทำโลโก้อาหารเสริมปลอดภัย (Health and Beauty Standard: HBS) เพื่อส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงความคืบหน้าในการจัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง โฆษณาอย่างไรไม่ให้ผิดกฏหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

X
X