ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “IPO Roadway & Benefits of Listed Company”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “IPO Roadway & Benefits of Listed Company”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “IPO Roadway & Benefits of Listed Company”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “IPO Roadway & Benefits of Listed Company” บรรยายโดยผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน mai ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คุณภัทรมน พิธุพันธ์)
🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
⏰เวลา 10.00 – 12.00 น.
📍ณ ห้อง PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

📝โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมและหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

✅ลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/nTEWf1zThxKyuPkq9

❗️รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น

☎️รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 023451161 (คุณสถิตชัย)

คณะกรรมการกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าพบ ผอ.กองอาหาร อย. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแนะนำหน่วยงาน

คณะกรรมการกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าพบ ผอ.กองอาหาร อย. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแนะนำหน่วยงาน

3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าพบกับ ผอ.กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ภก.วีระชัย นลวชัย) เพื่อแนะนำคณะกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2553 – 2565 และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมกองอาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้

การแนะนำคณะกรรมการกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2563 – 2565

การหารือประเด็น การขึ้นทะเบียน Novel Food

การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์

ความร่วมมือภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานวิจัย ในโครงการ Innovative Food Matching Center

การจัดทำหลักสูตร E-training และการเชิญนักวิชาการจาก อย. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และRegulation ของ อย.

แนวทางการคัดกรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ) และ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมอื่น เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมมือผลิตงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ สามารถนำคอนเทนต์ ไปประกอบการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรืองานบริการ กระจายเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างสรรค์สื่อทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

X
X