กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ร่วมการประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ร่วมการประชุมสมัชชา BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

      15 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัด การประชุมสมัชชา BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพิธีลงนาม ความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทย ในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านจากการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นการร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน เช่น ปรับแก้กฎหมาย ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตลาด มาตรการทางการเงิน การเร่งรัดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายความรู้ และเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ผลักดันเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาท ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และแสดงปาฐกถาเรื่อง “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมด้วย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานด้วย

      ในงานได้กล่าวถึง 9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ  คือ

  1. การเกษตร
  2. อาหาร
  3. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
  4. ต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม
  5. ยาและวัคซีน
  6. เครื่องมือแพทย์
  7. การท่องเที่ยว
  8. เศรษฐกิจหมุนเวียน
  9. เศรษฐกิจสร้างสรรค์

      สำหรับการระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโดยด้านเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน BCG เครื่องมือแพทย์ ได้เชิญ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี เภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ และคณะกรรมการกลุ่มอีก 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมและได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานทั้ง 4 ชุด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากบัญชีนวัตกรรมไทยอย่างน้อย 30% จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยนวัตกรรมและผลิตในประเทศสร้างรายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประมาณ 40,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศ

ขอเชิญรับฟังสัมมนาออนไลน์ Free!! ในหัวข้อ สถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด

ขอเชิญรับฟังสัมมนาออนไลน์ Free!! ในหัวข้อ สถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด

MeDIC x Medlab Asia: Free Webinar ต้อนรับ New Normal กับหัวข้อสถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากท่านประธานและผู้ประกอบการสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Date: 25th June, 2020
Time: 14.00-15.00 hr
Link ในการสมัคร Webinar > https://zoom.us/webinar/register/1615922765800/WN_oEyb8qYvRtyJ2GecrcF_sQ
.
[Session 1]: สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19
วิทยากร: คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
[Session 2]: ประสบการณ์จริงจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย กลยุทธ์ปรับตัวรับมือเพื่อหาโอกาสใหม่และการก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
วิทยากร:
1. คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2. คุณธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์, รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
3. คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MeDIC : FTI Thailand
Email : fti.medic@gmail.com
#MeDICxFTIThailand
#กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ชี้ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ภายหลัง COVID-19

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ชี้ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ภายหลัง COVID-19

17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในที่ประชุมสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ กลุ่มฯผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ได้นำเสนอ ภาพรวมการค้าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในช่วง COVID-19 โอกาสในระยะสั้นและระยะยาวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และการคาดการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

คุณวิศิษฐ์ฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

คุณวิศิษฐ์ฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มิย.63 ประธานกลุ่มฯอาหาร(คุณวิศิษฐ์ฯ) ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19 ร่วมกับกลุ่มฯ ยา และกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ

จัดโดยสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สอท.

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ คาดการณ์ สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์หลัง COVID-19

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ คาดการณ์ สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์หลัง COVID-19

11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ (รองประธาน ส.อ.ท.) และนายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19 ให้กับสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การค้ารองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยในช่วงโควิด-19 อาทิ การขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ และวัตถุดิบ
ปัญหา Supply Chain และ Logistic ภายในประเทศ และปัญหายอดขายตกต่ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งผลักดันให้มีการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และผู้ผลิตในประเทศให้มากยิ่งขึ้น

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ (นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม) พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช (รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์) เป็นผู้รับมอบ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รายการผลิตภัณฑ์มี ดังนี้

รายการผลิตภัณฑ์มี ดังนี้
1. หุ่นยนต์วัดไข้ 1 ตัว สนับสนุนโดย บจก.ซีที เอเซีย โรโบติกส์
2. เสื้อคลุม Isolation Gown 30 ชุด สนับสนุนโดย บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์, บจก. อาร์ซี-ฟิล์ม และ บจก. ทองไทยการทอ
3. น้ำยาฆ่าเชื้อ 24 แกลลอน สนับสนุนโดย บจก. โพสเฮลท์แคร์
4. ถุงมือยางตรวจโรค (100ชิ้น/กล่อง) 200กล่อง สนับสนุนโดย กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ
5. Face shield 100 ชิ้น สนับสนุนโดย บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท
6. สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด สนับสนุนโดย บจก.ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด และ นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก
7. เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด สนับสนุนโดย บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992)
8. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 8 ม้วนสนับสนุนโดย บจก.เอนซไปร์ อินดัสตรี

X
X