คุณวิศิษฐ์ฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

คุณวิศิษฐ์ฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มิย.63 ประธานกลุ่มฯอาหาร(คุณวิศิษฐ์ฯ) ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19 ร่วมกับกลุ่มฯ ยา และกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ

จัดโดยสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สอท.

พิธีเปิดงาน CPhi South East Asia 2019

พิธีเปิดงาน CPhi South East Asia 2019

กลุ่มอุตสาหกรรมยาให้การสนับสนุนการจัดงาน CPhI South East Asia 2019 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาระดับโลก ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายในงานเน้นการแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบทางยา มีผู้ร่วมออกบูธกว่า 282 รายจากนานาประเทศ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 7,000 คน จาก 75 ประเทศทั่วโลก โดยงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งถือเป็นงานที่มีส่วนขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น MEDICAL HUB ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

X
X