ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

2 กรกฎาคม 2563 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ (คุณสุพันธุ์ฯ) คณะผู้บริหาร และคุณชัชวาลย์ฯ รองเลขาธิการกลุ่มฯ อาหาร ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ในประเด็นการเสริมสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.

กลุ่มฯ อาหาร ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony

กลุ่มฯ อาหาร ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony

ประธานกลุ่มฯ อาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) และที่ปรึกษากลุ่มฯ (คุณพรชัยฯ) ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony, Economic Consul and Head of Economic and Trade Mission, Embassy of Israel
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สอท.

คุณวิศิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด

คุณวิศิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 18 มิย.63 ประธานกลุ่มฯ อาหาร(คุณวิศิษฐ์)เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด ในมุมมองของภาคเอกชน ณ อาคารสุขประพฤติ

X
X