ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มฯ อาหาร ครั้งที่ 7/2563

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มฯ อาหาร ครั้งที่ 7/2563

          ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มฯ อาหาร ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1012 สอท.

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 28) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 28) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

      นายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าฯ และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมแถลงข่าวเรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันอาหาร

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)

🌈เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)🌈
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
@โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ (TBC.)
เวลา 08.30-17.00 น.

1️⃣Module 1: Future Food Design and innovative product developments
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

2️⃣Module 2: Innovative Strategies and Emerging Technology for food processing
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

3️⃣Module 3: Intelligent Food Packaging for sustainability
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

4️⃣Module 4: Strengthening and Enhancing the Competitiveness of Food Business
วันพฤหัสบดีที่ 10 – ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

💰ค่าลงทะเบียน :
สมาชิก ส.อ.ท., BM Member, GS1 Thailand 19,000 บาท (ไม่รวม VAT)
ผู้ประกอบการทั่วไป 22,500 บาท (ไม่รวม VAT)

📃ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองฯ แต่ต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาการอบรม 📃

☎️ติดต่อ : คุณนิศาชล • คุณวนัสบดี
โทรศัพท์ 02-345-1132 มือถือ 086-329-1975
E-mail : nisachons@fti.or.th
📝สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4TwO6GktFkl0Wl-41ZEe26e370mOxufai7hnVrI7o8bIUxQ/viewform

ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

2 กรกฎาคม 2563 ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ (คุณสุพันธุ์ฯ) คณะผู้บริหาร และคุณชัชวาลย์ฯ รองเลขาธิการกลุ่มฯ อาหาร ร่วมพบหารือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ในประเด็นการเสริมสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.

กลุ่มฯ อาหาร ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony

กลุ่มฯ อาหาร ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony

ประธานกลุ่มฯ อาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) และที่ปรึกษากลุ่มฯ (คุณพรชัยฯ) ให้การต้อนรับ Mr. Dagan Alony, Economic Consul and Head of Economic and Trade Mission, Embassy of Israel
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ สอท.

X
X