“ดาว”จับมือโซลเวย์ ร่วมกับพันธมิตรบริจาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ฉีดพ่นต้านโควิด 19

“ดาว”จับมือโซลเวย์ ร่วมกับพันธมิตรบริจาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ฉีดพ่นต้านโควิด 19

มีนาคม 2563

เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโซลเวย์ สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ดาว และโซลเวย์ จำนวน 600 ตัน เพื่อผสมน้ำเป็นน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.โควิด-19 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “ศบค.” โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่กว่า 300 ล้านตารางเมตร ปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวสามารถครอบคลุมการฉีดพ่นในพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอื่นๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ชู๊ทซ์ ไทยแลนด์ ร่วมบริจาคแท้งค์บรรจุ และบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการขนส่งบางส่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีการบริษัทเพิ่มเติม ดังนี้

 1. กลุ่มดาว รวบรวมเงินจากทั้งบริษัทและพนักงานเพื่อซื้อชุด PPE มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วกว่า 1,500 ชุด พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับสื่อมวลชนและชุมชนใกล้เคียง
 2. บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับหน้าที่ขนส่งสารฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ไปถึงมือผู้ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว” ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีคือ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) หรือ สารเพิ่มจํานวนออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับฟอกสีผ้า ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์ พื้นผิวอุปกรณ์สัมผัส รวมถึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น
วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบผลิตภัณทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบผลิตภัณทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 เมษายน 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ พลเรือโทสุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน  504 ชุด ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในสถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น(State Quarantine) โรงพยาบาลในเครือข่าย จุดคัดกรองด่านพรมแดนต่างๆ และการตรวจตราเรือขนส่งสินค้ามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 24 เมษายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่นายแพทย์ สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน  204 ชุด ณ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ วีนิไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 13,000 ลิตรให้แก่กรมอนามัย

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์จำนวน 13,000 ลิตร ให้แก่ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รักษาราชการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล) นายวิโรจน์ วัชระ เกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม และนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย เป็นผู้ประสานงาน ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศได้นำไปใช้ฉีดพ่นและเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของหอผู้ป่วยและขยะติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติงาน ซึ่งในการส่งมอบโซเดียมไฮโปคอลไรต์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยทันต่อการใช้งาน

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 12,000 ลิตร ให้แก่สถาบันบำราศนราดูรได้ใช้ฆ่าเชื้อโรค

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ แพทย์หญิงศรันยา ประสิทธิศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,200 ลิตร ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปใช้ฉีดพ่นและเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของหอผู้ป่วย เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติงาน วีนิไทยขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกท่านในการปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทุกคนในประเทศไทยอย่างเต็มกำลังในการส่งมอบโซเดียมไฮโปคอลไรต์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด  ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจข ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยทันต่อการใช้งาน

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ กรมควบคุมโรค

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่นายแพทย์ สวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค จำนวน 300 ชุด ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สุทัศน์ โชตพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมรับมอบและนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย ร่วมประสานงาน

ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ วีนิไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 2,000 ลิตรให้แก่กรมควบคุมมลพิษ

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์จำนวน 2,000 ลิตร ให้แก่ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีฯ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีฯ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีฯ นางกัญชลี นาวิกภูมิ เลขานุการกรมฯ และ นางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยมีนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย เป็นผู้ประสานงาน ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการกับกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดำเนินการโดยบริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด คู่ค้าทางธุรกิจของวีนิไทย ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการขนส่งผลิตภัณฑ์

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้แก่ นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองจำนวน 600 ลิตร ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เพื่อใช้ฉีดพ่นขยะติดเชื้อและเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในการนี้บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับได้ทันต่อการใช้งาน

บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% ให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และศูนย์สุขภาพ

บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% ให้กับโรงพยาบาล สถานพยาบาล และศูนย์สุขภาพ

เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2563  บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณปรีชัย กู้เกียรตินันท์) มอบผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตร ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

 1. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลโคกโสน
 2. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาลบางกล่ำ โรงพยาบาลแม่อาย โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลคำผักกูด และโรงพยาบาลกงหรา
 3. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่สภากาชาดไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าฉลอมและบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด19 ภายในชุมชน ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพ ผู้สูงวัยบ้านขอม ตำบลโคกขาม โรงเรียนดอกลำดวน และสถานีอนามัยบางหญ้าแพรก
 4. เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลร่องคำ โรงพยาบาลทิงพระ โรงพยาบาลพญาเม็งราย โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลบันนังสตา และโรงพยาบาลแม่อาย
 5. เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่โรงพยาบาลสต.โคกขมิ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสันกำแพง โรงพยาบาลบางมูลนากและโรงพยาบาลสตูล
 6. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 บริจาคผลิตภัณฑ์เอธิลแอลกอฮอล์ 75% จำนวนที่ละ 2 แกลลอนๆละ 5ลิตรให้แก่สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลมหาราชนคร

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงิน 4.1 ล้าน พร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

มอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงิน 4.1 ล้าน พร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนัก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวน 4,100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ ในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วย ดังนี้

 1. สถาบันบำราศนราดูร 1,000,000 บาท
 2. โรงพยาบาลศิริราช 500,000 บาท
 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 500,000 บาท
 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี 500,000 บาท
 5. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 300,000 บาท
 6. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 300,000 บาท
 7. โรงพยาบาลชลบุรี 500,000 บาท
 8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 500,000 บาท

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน สบู่ฟลอเร่ น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ โฟมล้างมือคิเรอิ และแชมพูฟอลเลส รวม 70 หีบ ให้โรงพยาบาลทั้ง 8แห่ง การมอบเงินเพื่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นไปตามปณิธานของบริษัทไลอ้อนที่ต้องการสร้างสรรค์ความดี เพื่อให้เกิดสังคมที่ดี และนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สนับสนุนหน่วยงานการแพ้ เพื่อสู้ภัยโควิด-19

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สนับสนุนหน่วยงานการแพ้ เพื่อสู้ภัยโควิด-19

พนักงานและลูกค้าเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท แก่สภากาชาดไทยเพื่อสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 17 เมษายน 2563

17 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ให้กับ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยพนักงานได้ระดมทุนบริจาคผ่านทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ และ ลูกค้าได้บริจาคผ่านการแลกคะแนนสะสมของบัตรเอสโซ่สไมล์ส ซึ่งรวบรวมระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน นับเป็นเงินบริจาคจากพนักงาน จำนวน 355,600 บาท และ จากการแลกคะแนนบัตรเอสโซ่ สไมล์สของลูกค้าอีกเป็นจำนวน 144,400 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปัน ในความร่วมมือร่วมใจที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยส่งพลังแรงใจเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ขอมอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

วันที่ 20 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย โดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ บ.เอสโซ่ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) เป็นจำนวน 300 ชุด ให้แก่นายแพทย์ กฤษฎา หาญบรรเจิด (ที่ 2 จากซ้าย)  รองผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูรเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริจาค ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันวิกฤต COVID-2019

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริจาค ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันวิกฤต COVID-2019

GC มอบเจลแอลกอฮอล์ 1 ล้านขวด ให้อาสาสมัคร ป้องกันโควิด-19 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 27 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. กลุ่มบริษัท GC Group (บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน))  สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ กลุ่มบริษัท ไทยเบฟ มอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคุณสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณโฆษิต สุขสิงห์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายพัฒนาความเป็นเลิศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัทฯ ร่วมพิธีมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจลแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์เจลโค (GelCo) โดย GC สนับสนุนวัตถุดิบหลักสำคัญ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการยึดเกาะกับผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนาน และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติ ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว” เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมีการดูแลและควบคุมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง

GC สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 16 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่ พลตำรวจเอกสุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเชื้อโรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้บริหาร GC ร่วมพิธีมอบ ณ ห้องสารสิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

GC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ สนับสนุนวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์แพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของ GC อาทิ เสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC ซึ่งได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84,000 ชุด สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ กลีเซอรีน (Glycerine) ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19

จากการหารือร่วมกับทีมแพทย์เพิ่มเติมจากหลายโรงพยาบาล ทำให้เข้าใจและพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง GC จึงได้ร่วมจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการพัฒนาช่วงแรก โดยในแต่ละชุดประกอบไปด้วย Isolation Gown ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) บริษัทในกลุ่ม GC ชุด Coverall และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPRs) ซึ่งชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ นี้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อใช้ในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเครือข่าย ทั้งนี้ คุณสมบัติของชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ ในลักษณะ Medical Suit นี้ มีมาตรฐานสูง ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อสูง เพื่อป้องกันบุคลากรที่ทำหัตถการหรือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น มิใช่การป้องกันบุคลากรสาธารณสุขโดยทั่วไป GC มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 GC จึงนำนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกของบริษัทฯ มาผลิตชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์

GC สนับสนุนตู้โควิเคลียร์ ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19

วันที่ 10 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติรับมอบตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัส COVID-19 พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GC), ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC และคุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท NPC S&E ร่วมส่งมอบ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พร้อมกันนี้ GC ได้มอบวัตถุดิบจากนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการช่วยให้อนุภาคของไอออนนาโนยึดเกาะกับเสื้อผ้าและผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง และ กลีเซอรีน (Glycerine) ระดับฟาร์มาซูติคอลเกรด (Pharmaceutical Grade) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว โดยตู้โควิเคลียร์และน้ำยาฆ่าเชื้อนี้เกิดจากการผสานพลังนวัตกรรมพร้อมดึงศักยภาพและความชำนาญของ GC, NPC S&E และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักภายใต้ความกดดัน และคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

GC จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ผสานพลังนวัตกรรมเคมีภัณฑ์กับวิศวกรรม พัฒนาตู้โควิเคลียร์ ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ตู้แรกของประเทศไทย

วันที่ 09 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท NPC S&E จำกัด บริษัทในกลุ่ม GC ผสานพลังนวัตกรรมพร้อมดึงศักยภาพและความชำนาญพัฒนาตู้โควิเคลียร์ ลดความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ตู้แรกของประเทศไทย โดยมี ศจ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ ลานพระบิดา โรงพยาบาลศิริราช

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน ประธานกลุ่มสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตู้โควิเคลียร์ (CoviClear) หรือ ตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ ใช้นวัตกรรม Nanotechnology Sanitizing Spray ที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ (Bioactive Silver Ion) หรือ “โลหะเงิน” และน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถทำลายผนังเซลล์เชื้อโรค ทำให้เชื้อตาย พร้อมทั้งทำลายโปรตีน ทำให้เชื้อไม่สามารถแบ่งตัวต่อไปได้ ออกฤทธิ์ปกป้องนาน 24 ชั่วโมง ช่วยเสริมเกราะป้องกันนักรบเสื้อกาวน์และประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ GC ที่จะเป็น บริษัทชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต (Global Chemical Company for Better Living) ได้สนับสนุนวัตถุดิบจากนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ ที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทย มีคุณสมบัติในการช่วยให้อนุภาคของไอออนนาโนยึดเกาะกับเสื้อผ้าและผิวหนังของคน ทำให้คงประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อได้ยาวนานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง และ กลีเซอรีน (Glycerine) มีคุณสมบัติในการทำให้อนุภาคไอออนนาโนเป็นสารแขวนลอยในน้ำยา ไม่เกิดการตกตะกอน ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และไม่ระคายเคืองผิว รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการจากโรงพยาบาลต่างๆ ในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19

สำหรับโครงการนี้ GC จะส่งมอบตู้โควิเคลียร์ และน้ำยาฆ่าเชื้อมีส่วนผสมของอนุภาคซิลเวอร์นาโน (Bioactive Silver Ion) ซึ่งสามารถใช้งานได้สูงถึง 10,000 ครั้ง ต่อการเติมน้ำยาจำนวน 5 ลิตร โดย GC จะมอบให้โรงพยาบาล จำนวน 12 เครื่อง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง

GC ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งกรุงเทพฯ และระยอง

วันที่ 1 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (องครักษ์) โรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มศว. และ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. จำนวนรวม 1,500 ชุด โดยมีดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และคุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ ร่วมส่งมอบ ณ ปตท. สำนักงานใหญ่

โดยสนับสนุนเสื้อกาวน์จำนวน 7,000 ชุดไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลทั้ง 9 แห่ง ครอบคลุม 8 อำเภอ ทั้งจ.ระยอง ประกอบด้วย โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลปลวกแดง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลนิคมพัฒนา โรงพยาบาลบ้านค่าย และโรงพยาบาลวังจันทร์ เสื้อกาวน์ที่ส่งมอบเป็นเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC โดยอุปกรณ์ชุดตรวจเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนไข้

GC ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร จึงได้ร่วมหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมเพื่่อพัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ (Protective Suit) และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) กับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมคณะ นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการสภามหาวิทยาลัย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และรศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ณ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดย GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ได้ร่วมจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติก PP Medical Grade ของบริษัทฯ และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) จำนวน 500 ชุดเพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ สำหรับคุณสมบัติชุดป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์ในลักษณะ Medical Suit นี้มีมาตรฐานสูง ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและมีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อสูง เพื่อป้องกันบุคลากรที่ทำหัตถการหรือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

GC เดินสายร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รพ.ตำรวจ

วันที่ 25-27 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวนรวม 28,000 ชุด โดยมี ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ ผู้บริหาร GC ร่วมเป็นพยานในการรับมอบ นอกจากนี้ GC ยังได้จัดส่งเสื้อกาวน์ให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงพยาบาลระยอง และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง รวมจำนวน 3,000 ชุด สำหรับเสื้อกาวน์ที่ส่งมอบจะเป็นเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC โดยอุปกรณ์ชุดตรวจเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนไข้ สวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดคัดกรอง

GC ร่วมสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาล 12 แห่ง

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวนรวม 9,000 ชุด โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ และ นพ.รณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และผู้บริหาร GC เป็นพยานในการรับมอบ

GC มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของคนในสังคม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญในการรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จะมอบเสื้อกาวน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 41,000 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาล และสถานประกอบการที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งหมด 12 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ในเขตจังหวัดระยองและชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เสื้อกาวน์ที่ส่งมอบจะเป็นเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC โดยอุปกรณ์ชุดตรวจเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของคนไข้ สวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่งและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดคัดกรอง

X
X