คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ แบบฟอร์มประเมินผลประจำปี
๐ ตัวอย่างKPI 1แผนกสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ กำหนด Mood & Tone และ Brand Direction
๐ รังสรรค์ Brand Content เพื่อนำไปใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้างCONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ Content Planning 3เดือน
๐ รังสรรค์ 1 Content ยาว 2 Contents สั้น

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

🎯บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ
🌈เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🌈ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด

🔘สนับสนุนค่าบริการ….ให้กับทุก SMEs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸 ด่วน!! สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 รายเท่านั้น

คุณสมบัติ
🔸เป็นผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต (รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
🔸จดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ
🔸เป็นสมาชิก สสว.
🔸มีความพร้อมในการรับการพัฒนา

☑️กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

ส.อ.ท. โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ส.อ.ท. โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้กรมสรรพสามิต ปรับเพิ่มสูตรสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ สูตรที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของผู้ประกอบการและใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

คุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มเครื่องสำอางและกรรมการสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ร่วมประชุมหารือกับว่าที่ร้อยตรีประยุทธ เสตถาภิรมณ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 กรมสรรพสามิต

ซึ่งมีข้อตกลงในเบื้องต้น เพิ่มสูตรสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ สูตรที่ 5 คือ

1) สุราสามทับบริสุทธิ์ ≥ 95%                                100  ลิตร

2) Tertiary Butyl Alcohol      ไม่น้อยกว่า         0.15  ลิตร

3) Bitrex                                    ไม่น้อยกว่า         1.0    กรัม

4) ไม่ใส่สี

ติดอาวุธ SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดโลกด้วย E-Commerce

ติดอาวุธ SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดโลกด้วย E-Commerce

(30 กันยายน 2563) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. และนางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม ส.อ.ท. ให้เกียรติร่วมงานสัมมนาออนไลน์เพื่อธุรกิจความงาม ภายใต้กิจกรรม “Cosmotalks – The Virtual Series” ณ ห้อง 802 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีผู้ลงทะเบียนที่เป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้กว่า 170 คน
โดยประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงบทบาทของ ส.อ.ท. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และข้อเสนอที่ ส.อ.ท. ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ การสนับสนุนสินค้า Made in Thailand เป็นวาระแห่งชาติ, การขอยืดพักชำระเงินกู้ไปอีก 2 ปี (ปี 64-65), การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SMEs ปีภาษี 63-65, ให้นำค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต มาหักค่าใช้จ่ายได้ 50% และยกเว้นค่าปรับ 20% ของภาษีที่ขาดจากการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ส่วนนายชาติชายฯ ได้นำเสนอข้อมูลด้าน E-Commerce ที่เป็นประโยชน์ต่อ SMEs อาทิ ภาพรวมมูลค่า E-Commerce ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี โดยปี 2562 ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 4.4 ล้านล้านบาท ส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามปี 2562 เติบโตถึง 6.7% มูลค่ารวม 2.18 แสนล้านบาท ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการไทย

X
X