คุณนาวาฯ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟกลางบางซื่อ

คุณนาวาฯ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมกับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟกลางบางซื่อ

      กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยคุณนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก จำนวน 25 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟกลางบางซื่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ขอประเทศไทย แนวทางการใช้เหล็กในงานก่อสร้างสถานีและระบบราง และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กให้สามารถรองรับความต้องการของโครงการในลักษณะเช่นนี้ หรือโครงการ Mega Project ต่อไปในอนาคต

      ทั้งนี้ กลุ่มฯ เหล็ก ได้รับเกียรติจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสถานีและชานชลารถไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางระบบ และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1162

กลุ่มฯ เหล็กหารือร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อบท Tariff Differentials ภายใต้กรอบ RCEP

กลุ่มฯ เหล็กหารือร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อบท Tariff Differentials ภายใต้กรอบ RCEP

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าหารือร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในประเด็นเกี่ยวกับ ข้อบท Tariff Differentials ภายใต้กรอบ RCEP ณ ห้องเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในข้อบท Tariff differentials ซึ่งเป็นการป้องกันการใช้ประเทศอื่นเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าที่มีการเปิดตลาดให้สมาชิกแตกต่างกัน ภายใต้กรอบ RCEP โดยจะบังคับใช้กับสินค้ารายการที่สมาชิกมีการเปิดตลาดแตกต่างกัน และหารือเกี่ยวกับความอ่อนไหวของสินค้าเหล็กต่อข้อบทดังกล่าวแก่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”

ด้วยด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ๔ สาขาอาชีพ ได้แก่ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว (SSAW) อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด (open profile) และอาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน (hot dip galvanizing) โดยโครงการได้จัดทำมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าว ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

รายอะเอียดเพิ่มเติมและแบบตอบรับ สามารถคลิกเข้าไปในรูปภาพ

 

 

 

X
X