คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

คุณรู้ยัง ! ว่าลูกทีมของคุณทำงานคุ้ม ? มาให้เราช่วยเขียน KPI for Performance Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการวัดผลแบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ แบบฟอร์มประเมินผลประจำปี
๐ ตัวอย่างKPI 1แผนกสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

สร้างแบรนด์มาตั้งแรมปีก็ยังไม่ปัง! มาเรียนรู้โมเดลระดับโลกกันว่าเค้าปั้นกันยังไง ด้วย CRAFT AND CURATED BRANDING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยการสร้างแบรนด์แบบมุ่งเป้า

.
🔶 ยกระดับศักยภาพ SME
🔶 เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🔶 ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด
.
SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ กำหนด Mood & Tone และ Brand Direction
๐ รังสรรค์ Brand Content เพื่อนำไปใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง  ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้าง CONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

จะเล่าเรื่องให้ปัง…เด่นดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไง? มาให้เราช่วยสร้างCONTENT MARKETING เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พุ่ง ด้วยคอนเทนต์แบบมุ่งเป้า

SME ที่เข้าร่วมจะได้รับบริการดังนี้ :
๐ การให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1
๐ อบรมเข้มข้น 3 ชั่วโมง
๐ Content Planning 3เดือน
๐ รังสรรค์ 1 Content ยาว 2 Contents สั้น

>>สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ

🎯บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับ SMEs จาก Service Provider มืออาชีพ
🌈เพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้แบบเร่งด่วน
🌈ลดต้นทุนในธุรกิจ เพื่อผลกำไรสูงสุด

🔘สนับสนุนค่าบริการ….ให้กับทุก SMEs ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸 ด่วน!! สมัครวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 รายเท่านั้น

คุณสมบัติ
🔸เป็นผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต (รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
🔸จดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ
🔸เป็นสมาชิก สสว.
🔸มีความพร้อมในการรับการพัฒนา

☑️กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
http://bit.ly/3uGI94U

#ServiceProvider
#SMEWECAREPlus
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
#สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ

ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน FTI. meets SIIT

ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงาน FTI. meets SIIT

          ตามที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  นำเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital IoT Development Academy (DIDA) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้าน Digital และ IoT. เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve โดยแนวคิดในการจัดตั้งสถาบัน DIDA ในช่วงปีแรกของโครงการฯ นั้นจะใช้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT.) เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม และขยายผลต่อไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ โครงการจัดตั้ง DIDA ดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนต่อไป ตามที่สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  นำเสนอโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Digital IoT Development Academy (DIDA)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้าน Digital และ IoT. เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve โดยแนวคิดในการจัดตั้งสถาบัน DIDA ในช่วงปีแรกของโครงการฯ นั้นจะใช้สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT.)  เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม และขยายผลต่อไปยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ โครงการจัดตั้ง DIDA ดังกล่าวอยู่ระหว่างการนำเสนอกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนต่อไป

          ทั้งนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ ร่วมกับทาง SIIT เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรม FTI. meets SIIT วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบัน SIIT และ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำเสนอหลักสูตรและความพร้อมของ SIIT ในการพัฒนาบุคคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation

          ในการนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือผู้แทนให้เกียรติเข้าร่วมงานและร่วมกล่าวเปิดงาน FTI. meets SIIT ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT.) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และในโอกาสนี้ทางกลุ่มฯ ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ด้านล้าง

X
X