การประชุมสามัญประจำปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

การประชุมสามัญประจำปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

การประชุมสามัญประจำปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มฯ สมุนไพร จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม PTT Group (1012) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยการประชุมมีการบรรยายพิเศษ ดังนี้

บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยสมุนไพรใช้ได้จริง”

โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

บรรยายพิเศษเรื่อง “รู้จัก MiT และขั้นตอนการยื่นรับรอง”

โดย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร

บรรยายพิเศษเรื่อง “ 3 มิติ กัญชา กัญชงไทย”

โดย ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช อดีตผู้อำนวยการกองยาไทย

แบบสอบถามข้อมูลวิสัยทัศน์กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

แบบสอบถามข้อมูลวิสัยทัศน์กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อใช้เผยแพร่ในกิจกรรม Open House ส.อ.ท. สำหรับกลุ่มต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

FTI TALK อุตสาหกรรมทั่วไทย ตอน ‘อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ’

FTI TALK อุตสาหกรรมทั่วไทย ตอน ‘อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ’

รายการ FTI TALK อุตสาหกรรมทั่วไทย พูดคุยเรื่องที่ใช่ ของอุตสาหกรรมไทย ตอน ‘อัญมณีและเครื่องประดับไทย อุตสาหกรรมทำเม็ดเงินของประเทศ’ กับ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ติดตามฟังได้ที่ช่องทาง : (พิมพ์ค้นหาคำว่า “FTI PODCAST”)
🎧 SOUNDCLOUD
https://bit.ly/3gB8jz9
🎧 SPOTIFY
https://spoti.fi/33VSQ7B
🎧 APPLE PODCAST
https://apple.co/3mapLvO
🎧 GOOGLE PODCAST
https://shorturl.asia/zMYQp
🎧 YOUTUBE
https://bit.ly/37QydLy

X
X