กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16

กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้ชื่องาน ” TFIC Furniture Outlet 2020″ ครั้งที่ 16 ระหว่างนที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 ณ ชาเลนเจอร์ อาคาร 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้า TFIC Furniture Outlet 2020

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2345 1269 E-mail : narinthorna@gmail.com , thaifurniture.tfic@gmail.com

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)

🌈เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)🌈
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
@โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ (TBC.)
เวลา 08.30-17.00 น.

1️⃣Module 1: Future Food Design and innovative product developments
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

2️⃣Module 2: Innovative Strategies and Emerging Technology for food processing
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

3️⃣Module 3: Intelligent Food Packaging for sustainability
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

4️⃣Module 4: Strengthening and Enhancing the Competitiveness of Food Business
วันพฤหัสบดีที่ 10 – ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

💰ค่าลงทะเบียน :
สมาชิก ส.อ.ท., BM Member, GS1 Thailand 19,000 บาท (ไม่รวม VAT)
ผู้ประกอบการทั่วไป 22,500 บาท (ไม่รวม VAT)

📃ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองฯ แต่ต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80% ของระยะเวลาการอบรม 📃

☎️ติดต่อ : คุณนิศาชล • คุณวนัสบดี
โทรศัพท์ 02-345-1132 มือถือ 086-329-1975
E-mail : nisachons@fti.or.th
📝สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4TwO6GktFkl0Wl-41ZEe26e370mOxufai7hnVrI7o8bIUxQ/viewform

คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย (นางสุจิตรา ดูไร) ในโอกาสแนะนำคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565 และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ISO/IEC 29110 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล

ISO/IEC 29110 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้มาตรฐานสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับ depa เปิดให้ทุนมาตรฐาน ISO/IEC 29110
โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563
รับจำนวนจำกัด 30 ทุน
โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่โครงการฯ กำหนด

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ

  1. ฝึกอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (online training)
  2. ที่ปรึกษาเข้าไปช่วยให้คำแนะนำในการปรับกระบวนการและจัดทำเอกสารตามระบบ ISO
  3. ISO/IEC 29110 class จำนวน 8 class โดยผู้เข้าเรียนได้รับใบประกาศฯเป็นรายบุคคล
  4. สอบประเมินและได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จากหน่วยรับรองในระดับสากล
  5. ร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานดิจิทัล ของ depa และสภาอุตสาหกรรมฯ

ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท ตลอดโครงการ

ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่ 10-21 ส.ค. 63 /ประกาศผล 26 ส.ค. 63

 

**สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณยลดา  ศรีอำพร tel.098-7473288 อีเมล Iso29110@gmail.com

สามารถดาวโหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดาวโหลดใบสมัคร

สัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน

สัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน

☀️ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน(คุณสุวิทย์ฯ) จัดสัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 ที่กลุ่มฯ จัดทำขึ้น ในด้านต่าง ๆ อาทิ
🔸️การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ-Waste to Energy
🔸️ยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า – EV and Charging Station
🔸️การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสดงอาทิตย์และพลังงานลม- Solar and Wind
🔸️ข้อเสนอ Prosumer
🔸️การผลิตไฟฟ้าจากพืชเกษตร

✳️เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงเป็นข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ต่อไป

กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน ส.อ.ท.) และคุณอิทธิชัย ยศศรี (รอง ผอ. สศอ.) ร่วมกล่าว Opening Remark ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (The 25th Meeting of AMEICC Working Group on Chemical Industry (WG-CI)) โดยมีคุณเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช (ผอ.กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สศอ.) Mr. Yuhei Wada – Chief Representative of AMEICC Secretariat คุณชัยวัฒน์ นิยมการ (ปธ.กลุ่มฯเคมี) คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี กลุ่มฯ ปิโตรเคมี กลุ่มฯ พลาสติก และผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นร่วมการประชุมผ่านทาง VDO Conference วัตถุประสงค์เพื่อหารือในคณะทำงานเกี่ยวกับความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมเคมีระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต จัดโดยกลุ่มฯ เคมี ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat ณ ห้องประชุม PASSION (802) ส.อ.ท.

X
X