ส.อ.ท. ประชุมกับนายกรัฐมนตรีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดและภาค

ส.อ.ท. ประชุมกับนายกรัฐมนตรีร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดและภาค

          วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมในครั้งนี้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฎิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน

3. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. เห็นชอบในหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (เพิ่มเติม)

5. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง)

ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค ต่อไป

ส.อ.ท. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ส.อ.ท. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สตูดิโอ 5 บมจ. อสมท. สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

Daily News คณะอนุสนับสนุนสมาชิก ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคงสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 #สภาอุตสาหกรรม #FTI #โควิด19 #COVID19 #คณะสนับสนุนสมาชิก #โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า #นวัตกรรม

ส.อ.ท. หารือเลขาธิการนายกฯ ด้านยานยนต์และโลจิสติกส์

ส.อ.ท. หารือเลขาธิการนายกฯ ด้านยานยนต์และโลจิสติกส์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือกับนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและโลจิสติกส์ โดยมี นายเวทิต โชควัฒนา, นายอภิชิต ประสพรัตน์, นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร, นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์ และนายพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มฯ ชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าร่วมหารือ ณ ตึกบัญชาการ 1 ตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ข้อเสนอของคลัสเตอร์ยานยนต์ ในการรักษาฐานการผลิต การกระตุ้นตลาด การลดต้นทุน และการเสริมสภาพคล่อง จากภัย COVID-19 ที่คาดว่าจะมียอดผลิตลดลง 1 ล้านคัน

2. คณะอนุกรรมการโลจิสติกส์ เสนอให้ขยายเวลาการผ่อนผันพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำผ่านแดน มากกว่า 30 วัน จนกว่าสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติ

3. ประธาน ส.อ.ท. นำเสนอประเด็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจาก 62 % เป็น 75% และการแก้ไขประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์ในตลาด

4. เลขาธิการนายกฯ ให้ความเห็นต่อประเด็นการผ่อนปรนการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นในการทำธุรกิจสามารถทำหนังสือไปยัง ศบค. เพื่อพิจารณาผ่อนผันในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอท่านนายกฯ เพื่อพิจารณาและนัดหมายเข้าพบต่อไป นอกจากนี้ ส.อ.ท. ควรจัดทำมาตรการ Post-COVID-19 และแนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย

จีน-ไทย พี่น้องกัน

จีน-ไทย พี่น้องกัน

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จาก Mr. Huang Kai (หวาง ข่าย), First Secretary, Economic & Commercial Counsellor’s Office, Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Thailand (ผู้แทนจากสถานทูตจีน) ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. ณ ห้อง 802 Passion ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากรัฐบาลจีนได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น ผ่านสถานทูตจีนในประเทศไทย เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย โดยช่องทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการตามความเหมาะสม

อุตสาหกรรมไทยนำร่อง ผลิตชุด PPE ใช้ซ้ำ  ผ่านมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมส่งออกทั่วโลก สู้ COVID-19

อุตสาหกรรมไทยนำร่อง ผลิตชุด PPE ใช้ซ้ำ ผ่านมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมส่งออกทั่วโลก สู้ COVID-19

          จากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19  โดยมีภารกิจหนึ่งคือ การรวบรวมสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ที่มีมาตราฐานมั่นใจได้ ให้กับคู่ค้าที่ต้องการผ่าน FTI e-Business  โดยนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา เลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 ภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการไทย 15 ราย ที่สามารถผลิตชุด PPE แบบเสื้อคลุม    แขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ (Reusable Isolation Gown) รุ่นเราสู้ และผ่านการรับรองมาตรฐานทางสาธารณสุข และได้รับการจัดซื้อโดยองค์การเภสัชกรรมของไทย เตรียมพร้อมส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้

          ทั้งนี้ ชุด PPE ใช้ซ้ำได้นี้ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับความเสี่ยงน้อยถึง   ปานกลาง การทำหัตถการที่มีเลือดกระเด็นใส่เล็กน้อย การใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่    ซักประวัติ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจในการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชน

          ด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน ชุด PPE ที่ผลิตนั้นได้ผ่านมาตรฐาน AAMI PB70 LEVEL2 โดยการทดสอบของสถาบันสิ่งทอ (THTI) และผ่านมาตรฐานสาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติกันน้ำได้ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ANSI/AAMI PB70 Level 2  ซึ่งแสดงผลความสามารถต้านการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) AATCC 127 > 20 cm.H2O และผ่านการทดสอบการทะลุผ่านของน้ำ (Water Penetration) AATCC 42 < 1.0g และระบายอากาศได้ดี

          นอกจากนี้ ชุด PPE ยังสามารถซักฆ่าเชื้อทำความสะอาด และใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง โดยการซักด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochlorite 0.1%) และอบร้อน แต่ห้ามใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย 15 บริษัท ที่ผลิตชุด PPE ที่ผ่านการรับรองจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมได้มีการจัดซื้อจัดจ้างชุด PPE แล้ว โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบองค์การเภสัชกรรม 44,000 ชุดเสร็จเสร็จสิ้นในเดือนนี้ ผู้ประกอบการพร้อมปรับกำลังผลิตเพื่อรองรับการระบาดรอบสอง หรือ นำส่งออกให้ประเทศที่ยังมีการระบาดหนักอยู่ โดยมีกำลังผลิตใน
4 เดือน นี่กว่า 1,000,000 ชุด

          สำหรับในอนาคต สิ่งที่สังคมต้องการคือมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีขึ้น เพื่อการปกป้องจากการระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าครั้งนี้  โดยความสำเร็จในการพัฒนาชุด PPE รุ่นเราสู้ ที่ถูกนำไปใช้ในแวดวงการแพทย์ในขณะนี้ จะเป็นต้นแบบและการขยายผลสำหรับการพัฒนาชุดต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น ภาคบริการที่ผู้ให้บริการต้องมีชุดที่สามารถทำความสะอาดได้รวดเร็ว ทันทีและสะดวก เพื่อให้ทั้งผู้ที่ให้บริการ และผู้รับบริการมีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการยกระดับด้านสุขอนามัยของประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://ftiebusiness.com/

X
X