ส.อ.ท. เสนอคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (กมธ.) ตั้งกองทุนไทยชนะเพื่อ SMEs

ส.อ.ท. เสนอคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (กมธ.) ตั้งกองทุนไทยชนะเพื่อ SMEs

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรีชา ส่งวัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบัน SMI เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ โดยมีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมคณะกรรมธิการ 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้มีการนำเสนอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้มีนำแนวทางการผลักดันนโยบาย
– ปรับ พ.ร.ก. เงินกู้ Soft loan 5 แสนล้านบาท
– การจัดตั้งกองทุนไทยชนะเพื่อ SMEs
– มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ SMEs (คนละครึ่งภาค SMEs)

โดยในภาพรวม กมธ. เห็นด้วยกับข้อเสนอเชิงนโยบายของ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยเฉพาะ เรื่องการจัดตั้งกองทุนไทยชนะเพื่อ SME ซึ่งได้ขอให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยช่วยศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายในลำดับถัดไป

สภาอุตฯ ภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อน Maritime Hub เเละโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ SEC หวังเชื่อมโยงอ่าวไทยสู่อันดามัน

สภาอุตฯ ภาคใต้ ร่วมขับเคลื่อน Maritime Hub เเละโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ SEC หวังเชื่อมโยงอ่าวไทยสู่อันดามัน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และนางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต (เลขาธิการฯ กลุ่มอันดามัน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เเละภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มจังหวัดอันดามัน ได้เเก่
1.1 โครงการศึกษาเเผนเเม่บทยุทธศาสตร์มาริไทม์ฮับ (Maritime Hub)
1.2 โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ้ารางเบา) เเละโครงการศึกษาความเหมาะสม ประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละวิเคราะห์รูปเเบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างฝั่งอ่าวไทย เเละอันดามัน
1.3 โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต
1.4 โครงการก่อสร้างถนนเเนวใหม่สายเมืองใหม่-เกาะเเก้ว จ.ภูเก็ต
1.5 โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอันดามัน เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่เเละการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Andaman Smart City for Livable and Sustainable City)

2. เพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GPP ภายในกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

3. พิจารณาเเนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอันดามันภายใต้การเเพร่ระบาด COVID-19

ส.อ.ท. ร่วมงานเสวนา Thailand Economic Outlook 2021

ส.อ.ท. ร่วมงานเสวนา Thailand Economic Outlook 2021

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดงานเสวนาหัวข้อ Thailand Economic Outlook 2021 จัดโดยหอการค้าไทย-เยอรมัน (GTCC) ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยการเสวนาครอบคลุมประเด็นในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจไทยและะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งนี้ ได้มีการกล่าวเชิญชวนบริษัทเยอรมันที่มีความสนใจเข้าลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเบื้องต้นด้วย โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของเยอรมันในประเทศไทยอาทิ SIEMENS, Mercedes-Benz

ประธาน ส.อ.ท. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

ประธาน ส.อ.ท. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ในฐานะที่ท่านทั้งสองเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กระทำคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องจากในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,226 ราย ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญ ทั้งรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี มีข้าราชการการเมือง, ข้าราชการการเมือง กทม., ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

อ่านรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF

ส.อ.ท. แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 41 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับ นายบากบั่น บุญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด พร้อมด้วย นายฑิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และนายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา กรุงเทพฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “ฐานเศรษฐกิจ” เป็นหนังสือพิมพ์แนวเศรษฐกิจราย 3 วัน ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แนวเศรษฐกิจชั้นนำที่ได้มาตรฐาน เน้นเนื้อหาสาระ ถูกต้องและแม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การลงทุน การเงิน และแวดวงสังคมต่างๆ ยึดถือความถูกต้องและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่สะสมมาหลายสิบปี เพื่อเป็นข้อมูลแก่นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี และ บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี สมทบทุนสร้าง รพ.สนาม ส.อ.ท.

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี และ บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี สมทบทุนสร้าง รพ.สนาม ส.อ.ท.

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับมอบเงินจากนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 บาท และ นายอภิชิต ประสพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จำนวน 200,000 บาท ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564(7) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.) เพื่อนำไปจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เฟสแรก ขนาด 200 เตียง บนพื้นที่ 49 ไร่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมใจสู้ COVID-19” เพื่อรองรับการรักษาแรงงานและประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 ถือเป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ของจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคมนี้

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟควอเตอร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม” เลขที่บัญชี 009-171-5830 หรือเข้าไปที่ www.fti.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภโชค ครุฑซ้อน โทร. 0-2345-1054

X
X