สภาอุตฯ ปัตตานีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สภาอุตฯ ปัตตานีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 53,704 บาท ให้กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจสภาอุตสากรรมจังหวัดปัตตานีเพื่อสถานการณ์ โควิด-19” โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบเมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินหน้าเชิงรุกสนับสนุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินหน้าเชิงรุกสนับสนุนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมเข้าพบนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อหารือแนวทางการทำงานเชิงรุกสนับสนุนพื้นที่ให้ภาครัฐใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ดร.วิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายศานิต เกษสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร และนายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เข้าร่วมหารือ นอกจากนี้ ประธาน ส.อ.ท. ได้นำคณะฯ เข้าให้กำลังใจทีมงานโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ 10 สภาอุตสาหกรรม และรับมอบแอลกอฮอล์จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ขนาด 18 ลิตร จำนวน 10 ถัง แอลกอฮอล์เจล จำนวน 600 ชิ้น และสเปรย์แอลกอล์ฮอล์สำหรับล้างมือ จำนวน 600 ชิ้น รวมมูลค่า 37,020 บาท เพื่อนำไปใช้งานภายในศูนย์อีกด้วย

สภาอุตฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มอบชุด PPE ให้ รพ.ในจังหวัดเพชรบูรณ์

สภาอุตฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มอบชุด PPE ให้ รพ.ในจังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 บริจาคชุด PPE จำนวน 200 ชุด มูลค่า 32,000 บาท ให้กับ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ส่งมอบตู้แช่เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ส่งมอบตู้แช่เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ส่งมอบตู้แช่เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลลำพูน โดยมีแพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัท ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลลำพูนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์คัดกรองโควิด-19” ให้สาธารณสุขอำเภอแม่สอด

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบอุปกรณ์คัดกรองโควิด-19” ให้สาธารณสุขอำเภอแม่สอด

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานอาวุโสฯ และนายธวัชชัย ชิดชาญกิจ เลขาธิการฯ เป็นตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ส่งมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) จำนวน 19 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เพื่อใช้สำหรับให้บริการผู้ป่วยในสถานบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง สาธารณสุขอำเภอแม่สอดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ เพื่อนำไปคัดกรองผู้ป่วย ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้มอบเงินและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทุ่งสงและโรงพยาบาลทุงใหญ่

สภาอุตสาหกรรมภาคใต้มอบเงินและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทุ่งสงและโรงพยาบาลทุงใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 นางวานิช หวังภัทราวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ บริษัท ชูศักดิ์เเอนด์พรรณีลีดเดอร์ จำกัด บริษัทชูศักดิ์ยูเนี่ยนพาราวู้ด จำกัด เเละนายอำพัน-นางสุมารัตน์ วิประกษิต ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการเเพทย์เพื่อป้องกันโรค COVID-19 อาทิ ชุด PPE หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 พร้อมบริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้เเก่โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ปณิธาน สื่อมโนธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง เป็นผู้รับมอบ เเละได้บริจาคอุปกรณ์ทางการเเพทย์เพื่อป้องกันโรค COVID-19 ให้เเก่ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์ปกป้อง เศวตชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

X
X