ส.อ.ท. หารือกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

ส.อ.ท. หารือกับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

(3 ธันวาคม 2563) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ นำโดย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการฯ ณ ห้อง Passion สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมหารือแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมและสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษต่อไป

สภาอุตฯ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมอบของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สภาอุตฯ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมอบของช่วยผู้ประสบอุทกภัย

(2 ธันวาคม 2563) นายกฤษณ์ เชาว์บวร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (โรงโม่หินกฤษณ์ศิลาพร) อ.เมือง จ.พัทลุง ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารเเห้ง ให้เเก่ประชาชน บริเวณโดยรอบสถานประกอบการ จำนวน 4 หมู่บ้าน รวม 1,096 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่

ส.อ.ท. ม.เกษตร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ มั่นใจมูลค่าซื้อขายพุ่งกว่า 50 ล้านบาท

ส.อ.ท. ม.เกษตร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ ปี 63 อย่างยิ่งใหญ่ มั่นใจมูลค่าซื้อขายพุ่งกว่า 50 ล้านบาท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีเปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 หรือ ThaiTAM 2020 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงศักยภาพเทคโนโลยีของเครื่องจักรกลการเกษตรไทย แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยก้าวสู่ระดับสากล โดยในปีนี้มีผู้ผลิตเข้าร่วมงานถึง 62 บริษัท เน้นกลุ่มนักธุรกิจภูมิภาคแอฟริกาเป็นหลัก ได้แก่ ไนจีเรีย กานา แคเมอรูน ไอเวอรี่โคสต์ เซเนกัล มาลี เซียร์ราลีโอน อูกันดา แทนซาเนีย มาดาร์กัสการ์ อียิปต์ และเสริมด้วยนักธุรกิจจากภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ศรีลังกา และ ภูฎาน คาดมีมูลค่าซื้อขายจากการจับคู่เจรจาธุรกิจในงานไม่น้อยกว่ากว่า 50 ล้านบาท หลังพบความต้องการใช้เครื่องจักรเพื่อการเกษตรมีสูงขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสนับสนุนนักธุรกิจไทยในการส่งออกสินค้าเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรของไทยสู่สากลอย่างเป็นทางการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยมีแนวโน้มมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี มีจำนวนประเทศที่รู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องจักรกลเกษตรไทยเพิ่มมากขึ้น และมีการสั่งนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรไปใช้ในหลายประเทศ ดังนั้น เครื่องจักรกลเกษตรจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ไม่สงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเครื่องจักรกลเกษตรที่เป็นการออกแบบ พัฒนา และสร้างขึ้นโดยคนไทย เหมาะสมกับประเทศไทย และเหมาะสมกับภูมิสภาพของอีกหลายๆ ประเทศ นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถยกระดับการเกษตรไทยสู่สากลได้

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดงาน “มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 หรือ ThaiTAM 2020 โดยเน้นสาธิตการทำงานจริงของเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเหล่านี้เพื่อให้แก่เกษตรกร ผู้สนใจ และผู้นำเข้าจากต่างประเทศให้ได้ทราบถึงการทำงาน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งฝ่ายผู้ผลิตที่นำสินค้ามาแสดง จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความต้องการของผู้ใช้โดยตรง อันเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และในปีนี้ แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังมีผู้ผลิตเข้าร่วมการจัดงานสูงถึง 62 บริษัท แสดงว่าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตรยังพร้อมตอบสนองความต้องการใช้ของเกษตรกร และผู้สนใจในประเทศไทยได้ ส่วนผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาร่วมงานได้ คณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์ online ทุกช่องทาง รวมทั้งการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านเว็ปไซด์ “ไทยทำ” และการเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศก็ยังคงได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ online เช่นกัน

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนและผลงานวิชาการที่โดดเด่นด้านเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีในการเกษตร เป็นที่ยอมรับของภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และได้มีการจัดแสดงนิทรรศการและมีการสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีประจำปีในการจัดงานเกษตรกำแพงแสนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงนิทรรศการและมีการสาธิตเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีประจำปีระดับประเทศ ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 24 แล้ว ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย” ที่เรียกว่า ThaiTAM (ไทยทำ) ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษของงาน ‘Thailand Tractor and Agri-Machinery Show’ และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องจักรกลเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง เป็นช่องทางในการสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ

นอกจากในส่วนของการแสดงสินค้า การสาธิตเครื่องจักรในแปลงนาสาธิต และ Online Business Matching แล้ว ยังมีการสัมนาทางวิชาการ ใน 4 หัวข้อ คือ 1) Argo-Industry Transformation ปฎิวัติเกษตรอุตสาหกรรม สร้างสมดุลมั่นคงยั่งยืน 2) รถตัดอ้อยช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้จริงหรือ 3) การค้าการลงทุนในประเทศเมียนมา 4) Smart Farm ทำได้จริงหรือแค่ฝัน สำหรับงาน ThaiTAM 2020 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ส.อ.ท.- KOTRA ร่วมเปิดงาน GP ASIA 2020 in Thailand

ส.อ.ท.- KOTRA ร่วมเปิดงาน GP ASIA 2020 in Thailand

(3 ธันวาคม 2563) นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายลี อุก ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดงาน GP ASIA 2020 in Thailand จัดโดย KOTRA โดยมีนายกรกฤช จุฬางกูร รองประธาน ส.อ.ท. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารโตชิบา เข้าร่วมงาน ณ Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

งาน GP ASIA 2020 in Thailand เป็นงานที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และอัพเดทข้อมูลสภาวะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงยังมีการจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเกาหลี ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสานต่อความร่วมมือทางการค้าและ แบ่งปันองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคตต่อไป

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เปิดงาน Thailand ESCO Fair 2020 กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคต

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ เปิดงาน Thailand ESCO Fair 2020 กระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคต

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand ESCO Fair 2020 หัวข้อ “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการด้วยบริษัท จัดการพลังงาน (ESCO) สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อกระตุ้น การลงทุนด้านพลังงาน มุ่งสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะแห่งอนาคต (Smart Industry) พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวน การผลิตควบคู่ไปกับการลดต้นทุนด้านพลังงาน ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนจัดหาพลังงานในระยะยาว อีกทั้งความสามารถในการจัดหาแหล่งพลังงานฟอสซิลเริ่มมีอุปสรรคมากขึ้นในหลายๆ ประเทศ ประเทศไทยจึงควรที่จะเร่งหันมาส่งเสริมในเรื่องของพลังงานทดแทน ระบบกักเก็บพลังงาน การจัดการพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์และขยายผลใน วงกว้าง ลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการระบบข้อมูลงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานให้เหมาะสม มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประเทศ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์จริงให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนทรัพยากร และพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สามารถแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมพลังงานและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้พฤติกรรมและวิถีการดำรงชีวิตไม่เหมือนเดิม ทำให้หลายภาคส่วนต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานจนกลายเป็นวิถีความปกติใหม่ (New Normal) ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเร่งเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Big Data ตลอดจนการเชื่อมโยงอุปกรณ์และระบบต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นำไปสู่ Smart Industry อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
ด้านนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า การที่ผู้ประกอบการไทยจะก้าวไปข้างหน้าสู่ Smart Industry ได้นั้น ควรเร่งพัฒนาบุคลากรของเราให้สามารถจัดการกับ Disruptive Technology ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และเร่งเรียนรู้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านหุ่นยนต์ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) และด้านเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ตลอดจนปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด ที่ผู้บริโภคกลายเป็นศูนย์กลาง สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้า การผลิต การขาย และทางเลือกแหล่งพลังงานของตนเองได้ ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค (Prosumer)

งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 นี้ เป็นโอกาสที่จะได้นำผลงานความสำเร็จต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกของ ESCO มาเผยแพร่สู่สาธารณชน เปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยงานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2020 ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ งานสัมมนาและงานนิทรรศการ ที่มีบูธนิทรรศการจำนวนกว่า 40 บูธ เป็นบูธเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน อุปกรณ์เทคโนโลยี และสินเชื่อด้านพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้สถานประกอบการอื่นๆ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO, บริษัทจัดการพลังงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ต่อด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Move Forwards to Smart Industry by ESCO” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการพลังงาน ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย จากนั้น ในช่วงบ่ายจะมีการเสวนานำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จในชื่อว่า “Success Cases of ESCO Projects” โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภาคอุตสาหกรรมกับการรับมือในโลกยุค Disruption” โดย ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. (โทร. 0-2345-1250-1)
เผยแพร่โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โทร. 0-2345-1013)

โบว์ลิ่งการกุศล หนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

โบว์ลิ่งการกุศล หนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดยนายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มฯ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยท่านอธิบดีประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่างกรมโรงงานฯ กับสมาชิกในกลุ่มฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สยามพารากอน ในงานมีการมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดมาสคอตและเปิดตัว “น้องวันใหม่” และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 180 คน

X
X