ส.อ.ท. ร่วมงาน “Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit 2020”

ส.อ.ท. ร่วมงาน “Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit 2020”

วันนี้ (22 กันยายน 2563) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานงานต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน “Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit 2020” ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn โดยเน้นย้ำความสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve, Smart City ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio, Circular and Green Economy: BCG) ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบฉับพลัน (Disruptive Technology) จากวิกฤต COVID-19
ทั้งนี้ Dr. Chi-Chia Hsieh – Chairman of Thailand Affairs Committee สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติไต้หวัน ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 12 และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการลงทุนมากที่สุดในไต้หวัน มีมูลค่าสูงถึง 17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2019 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือวิจัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การวิจัยด้านอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันเพื่อฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 9-1/2563

ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 9-1/2563

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 9-1/2563 โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ
– การผลักดันด้านการมาตรฐาน โดยเห็นชอบให้มีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน (Accreditation) ให้เป็น Single Platform เพื่อส่งเสริมการรับรองให้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยกระดับศักยภาพด้านการรับรอง และด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีการพัฒนา Database ร่วมกัน นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สมอ. บูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภาพ ทั้งในเชิงระบบและบุคลากร เพื่อเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนา National Quality Infrastructure (NQI) ให้เป็นรูปธรรม
– สนับสนุนให้ มกอช. (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) สมัครเป็นสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Pacific Accreditation Cooperation: PAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย

สถานการณ์การค้าและขนส่งชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#FTI #การค้าชายแดน #ไทย-เมียนมา #LOGISTICS #ขนส่งข้ามแดน

ส.อ.ท. ร่วมประชุมใหญ่สภาพัฒน์ “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด”

ส.อ.ท. ร่วมประชุมใหญ่สภาพัฒน์ “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด”

วันนี้ (21 กันยายน 2563) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมใหญ่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2563 และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด” โดยมี ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานเพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม โดย ส.อ.ท. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม นำโดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำหรับการประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะครึ่งทางแผนฯ 12 หรือช่วงครึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) ระบุถึง ประเด็นการพัฒนาที่มีความก้าวหน้า ได้แก่ รายได้สุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรสูงขึ้น, คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น, รายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นต้น ส่วนประเด็นที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ การขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว, ภาคการผลิตและบริการยังไม่เข้มเข็ง ยังพึ่งพาตลาดต่างประเทศ, ปัญหาความเหลื่อมล้ำชัดเจนขึ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ สศช. จะเริ่มกระบวนการวางกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะมีกรอบแนวคิด “ล้มแล้ว ลุกไว” เพื่อก้าวสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้

ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน MALAYSIA FOOD FEST 2020

ส.อ.ท. เข้าร่วมงาน MALAYSIA FOOD FEST 2020

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากกรมพัฒนาการค้าต่างประเทศของมาเลเซีย (MATRADE) เข้าร่วมงาน “MALAYSIA FOOD FEST 2020” ซึ่งจัดโดยสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือและรับประทานอาหารกลางวันกับ Mr. Norman Dzulkarnain Nasri ทูตพาณิชย์มาเลเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ
ทั้งนี้ ในด้านการค้า การลงทุน ระหว่างไทยและมาเลเซียนั้น มาเลเซียนับเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 4 ของไทย โดยมีสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เคมีภัณฑ์, น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป, ยางพารา, คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

“สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น”

“สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าพบประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น”

นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ Mr. SANO Shotaro, Commercial Attache สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสถาบันฯ โดยประธานสถาบันฯ ได้แนะนำความเป็นมาของการจัดตั้งสถาบันฯ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงานเพื่อการค้าการลงทุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเศรษฐกิจ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมฯ

X
X