สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดหลักสูตร กิจกรรม Executive Training Media Coaching รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างมืออาชีพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดหลักสูตร กิจกรรม Executive Training Media Coaching รุ่นที่ 1 ให้กับผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เปิดประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างมืออาชีพ

สายงานสื่อสารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Executive Training Media Coaching รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าใจหลักการสื่อสาร และความสำคัญของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน, สร้างภาพลักษณ์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสายงานสื่อสารองค์กร
นางสาวสวิตตา นาคะนคร รองประธานสายงานสื่อสารองค์กร และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริปเปิล เจคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
นายปรัชญา อรเอก เลขานุการ สายงานสื่อสารองค์กร และผู้ประกาศข่าวช่อง GMM1
นายวินัย วิโรจน์จริยากร ผู้ก่อตั้งสื่อ SME Thailand, Thailand Startup, สื่อวิทยุและทีวีหลายรายการ

โดยเหล่าวิทยากรได้แชร์ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงการวางตัวและ Key Message รวมถึงฝึกการสัมภาษณ์หน้ากล้องจริงกับนักข่าวมืออาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับคำถามที่ไม่คาดคิด พร้อมรับคลิปสัมภาษณ์กลับไปใช้ในองค์กรของแต่ละท่านอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมการมากมายหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในรุ่น 2 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-345-1051

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริการ่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาโอกาสการทำธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริการ่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดงานสัมมนาโอกาสการทำธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา เข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งจัดโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา โดยมีนางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสในการทำธุรกิจกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน โดยมีเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทยทั้ง 9 ประเทศร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้ ภายดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนใน EEC ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท

ลาตินอเมริกาฯเป็นภูมิภาคที่อุดมด้วยแหล่งทรัพยากร มีตลาดประชากรกว่า 650 ล้านคน โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก/นำเข้า ขั้นตอน กฎระเบียบและมาตรการจูงใจต่าง ๆ ในลาตินอเมริกา รวมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ นับเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนไทยในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ในฐานะประธานของกลุ่มเอกอัครราชทูตของประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียนประจำประเทศไทย ได้ย้ำว่าระยะทางที่ห่างไกลระหว่างลาตินอเมริกากับประเทศไทยมิใช่อุปสรรค แต่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนของทั้งสองฝ่ายเพิ่มพูนโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกัน

โดยในปี 2563 มูลค่าการค้ารวม ไทย-ลาตินอเมริกา อยู่ที่กว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะมีมูลค่าลดลงจากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็มีศักยภาพที่จะขยายตัวต่อไปได้อีก โดยเฉพาะสินค้าที่ตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ โดยประเทศในลาตินอเมริกาทั้ง 9 ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย คิวบา กัวเตมาลา เม็กซิโก ปานามา และเปรู นับเป็นคู่ค้าสำคัญของไทยในลาตินอเมริกา

ส.อ.ท. ร่วมพิธี MOU จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า หลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ผ่านระบบทางไกล

ส.อ.ท. ร่วมพิธี MOU จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า หลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ผ่านระบบทางไกล

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขานุการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกต่างๆ เพื่ออำนวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทย-สหราชอาณาจักร ผ่านระบบทางไกล โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย Mrs. Elizabeth Truss รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร ร่วมเป็นประธานฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยบันทึกความเข้าใจข้างต้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนในระดับทวิภาคี หลังสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยสมบูรณ์ (BREXIT) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
ส.อ.ท. ร่วมเปิดศูนย์ RCEP Center สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP)

ส.อ.ท. ร่วมเปิดศูนย์ RCEP Center สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน “เปิดตัวศูนย์อาร์เซ็ป (RCEP Center)” โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ RCEP Center จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป (RCEP) สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการของ RCEP Center ได้ทั้งแบบ Walk-in ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือสอบถามข้อมูลผ่าน Call Center ที่หมายเลข 0 2507 7555 รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ www.dtn.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ที่ www.moc.go.th

ส.อ.ท. ร่วมกับ ม.หัวเฉียว พัฒนาหลักสูตรทางวิชาการเกี่ยวกับธุรกิจจีน หนุนผู้ประกอบการและนักศึกษานำไปใช้งานได้จริง

ส.อ.ท. ร่วมกับ ม.หัวเฉียว พัฒนาหลักสูตรทางวิชาการเกี่ยวกับธุรกิจจีน หนุนผู้ประกอบการและนักศึกษานำไปใช้งานได้จริง

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ อาจารย์ และนักศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการค้าการลงทุนกับประเทศจีน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาโอกาสและช่องทางการตลาดกับประเทศจีน จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับสมาชิก ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษา ในด้านการขายและกระจายสินค้าในตลาดจีน สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ช่องทางการตลาด กฎหมาย การแบ่งปันความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง รวมถึงความรู้ด้านภาษาจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะส่งเสริมความเข้มแข็งในเชิงวิชาการซึ่งเป็นทฤษฎี และความลงตัวในเชิงปฏิบัติที่ต้องอาศัยผู้ประกอบการจริง จะทำให้ผลสัมฤทธิ์เกิดแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในมิติของการเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ การลงนามในวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ประเทศจีนต่อไปในอนาคต

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ส.อ.ท. และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ Cross Border E-commerce China: CONNECT และเป็นที่ปรึกษาในส่วนการเปิดหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่เกี่ยวกับ E-commerce และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ประกอบการในการเปิดตลาดในประเทศจีนให้มีความรู้ทางด้านวิชาการและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิก ผู้ประกอบการ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการค้าการลงทุนกับประเทศจีนต่อไป

ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล รองประธานคณะกรรมการ e-Commerce สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยที่ประชุมได้ระดมความเห็นเรื่องความพร้อมในด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อพิจารณาความพร้อม และผลกระทบในแง่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการเข้าร่วม CPTPP ซึ่งมีสาระสำคัญ คือการส่งเสริมความเชื่อมั่น และลดอุปสรรคการใช้งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะนำความเห็นในที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป

X
X