มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด พร้อมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว

มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด พร้อมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ใช้ทางสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2 ทาง คือ
1) วิ่งต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ที่บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน หรือ
2) เข้าจากทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท ที่ด่านอู่ตะเภา
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Call center ของมอเตอร์เวย์ 1566 กด 7
หรือ เว็ปไซด์ https://www.motorway.go.th

#FTILOGISTICS #ขนส่งในประเทศ

ส.อ.ท. นำเสนอปัญหาการนำเข้าสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ เพื่อขอให้ภาครัฐพิจารณาผ่อนผันระยะเวลานำสินค้าออกนอกประเทศ

#ปัญหาผ่านแดนถ่ายลำ #FTIlogistics#ปัญหาด้านโลจิสติกส์#ข้อเสนอต่อภาครัฐ

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อใช้บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

#ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ #ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ #กรมสรรพากร #FTIภาษี #FTICOVID19

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง SME Bank เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สู้ภัย COVID-19

#สัมมนาออนไลน์#กู้อย่างไรให้ครั้งเดียวผ่าน#ขอสินเชื่อ#ลูกหนี้#SME Bank#FTIการเงิน#FTICOVID19#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพิ่มเติมขบวนรถไฟโดยสารที่ให้บริการ”ตามมาตรการผ่อนปรนในบางกิจกรรม” ตั้งแต่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

#ขนส่งทางราง #ประกาศสำคัญ #รถไฟโดยสาร

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ( กพท. ) ขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

#ห้ามบิน #ขนส่งทางอากาศ #ประกาศสำคัญ

X
X