สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ จังหวัดตาก

📌 อัพเดต !!! สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ จังหวัดตาก 🇹🇭🇱🇹

26 ต.ค.63 เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนได้ ณ ด่านสะพานมิตภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางนอกอนุมัติ
🚛 พร้อมกำหนดมาตรการทางสาธารณสุข และแนวทางในการขนส่งขนถ่ายสินค้าข้ามพรมแดน เพื่อป้องกันโควิด-19

สถานการณ์การค้าและขนส่งชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#FTI #การค้าชายแดน #ไทย-เมียนมา #LOGISTICS #ขนส่งข้ามแดน

แนวปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าสินค้า เพื่อการผ่านแดน/ถ่ายลำ ที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อนำของออกจากประเทศไทย

แนวปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการผ่านแดน/ถ่ายลำ ที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อนำของออกจากประเทศไทยอัน มีเหตุจากพฤติการณ์พิเศษจากการระบาดของโรคCOVID-19  #FTILOGISTICS #FTIผ่านแดนถ่ายลำ

ส.อ.ท. เตรียมยื่น “แผนความต้องการใช้เอทานอลเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี”

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน #วัตถุดิบ

TCEB ออกโครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ “โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า”

#สภาอุตสาหกรรม #คณะสนับสนุนสมาชิก #เงินสนับสนุน #เมืองไทยปลอดภัยกว่า #การประชุม #นิทรรศการ #โควิด19 #TCEB #fti

X
X