ส.อ.ท. เตรียมยื่น “แผนความต้องการใช้เอทานอลเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมในระยะ 5 ปี”

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน #วัตถุดิบ

ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมอาหารภายหลัง COVID-19

ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมอาหารภายหลัง COVID-19

 

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารช่วง COVID-19

 • นำเข้า มูลค่า 3,901 USD

เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 2.3 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 (%YoY)

 • ส่งออก มูลค่า 7,085 USD

ลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ร้อยละ 6.3 (%QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.4 (%YoY)

ที่มา : เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขา

ไตรมาสที่ 1/2563, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

#FTI #COVID19 #อุตสาหกรรมอาหาร #Foodsustainability

สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอ เคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม บริษัท เคมส์ อาร์ อัส จำกัด (ทน5755)

? สินค้าคุณภาพดีราคาโรงงาน ส่งตรงจากผู้ผลิต บนร้านค้าออนไลน์ใน FTIebusiness
? สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอ เคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม บริษัท เคมส์ อาร์ อัส จำกัด (ทน5755)
✅ เครื่องสำอางและสุขภัณฑ์ส่วนตัว
✅ สุขภัณฑ์ดูแลบ้านและรถยนต์
✅ อาหาร-เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ
✅ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
✅ Antifoam
✅ Gold Nano Products
✅ Specialty Chemicals
? ดูสินค้าเพิ่มเติม http://ftiebusiness.com/shop4/home.php?uid=46591
? สั่งซื้อสินค้า https://forms.gle/unj2ZZc6aD6pwhU97
? สนใจเปิดหน้าร้านแบบออนไลน์ ติดต่อที่ Line OA : @icticlub
?สนใจลงโฆษณา คลิก http://icti.fti.or.th/th/news/87864-icti-service
#เคมีภัณฑ์ #เคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม #ช่วยโปรโมทและสนับสนุนสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #ftiebusiness #สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สินค้าและบริการคุณภาพดี ขอเสนอ บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด (ทน3911) บริการให้คำปรึกษาไปจนถึงการก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจร

? สินค้าและบริการคุณภาพดี จากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บนร้านค้าออนไลน์ใน FTIebusiness
? สัปดาห์นี้ ขอเสนอ บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่นส์ จำกัด (ทน3911) บริการให้คำปรึกษาไปจนถึงการก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจร จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบบำบัดเดิมให้ดียิ่งขึ้น

การให้บริการของ ATP Innovations
✅ การออกแบบ
✅ การติดตั้ง
✅ การปรับปรุงระบบและอุปกรณ์
✅ การก่อสร้างระบบ
✅ การทดสอบการทำงานของระบบ
✅ การให้แนวทางการบำบัดน้ำ
✅ ระบบควบคุมและการจ่ายเคมีอัตโนมัติ
✅ การบริการด้านงานวิศวกรรม
✅ การให้คำปรึกษาและเทรนนิ่ง

ดูสินค้าเพิ่มเติม http://ftiebusiness.com/shop4/home.php?uid=46583
สั่งซื้อสินค้า https://forms.gle/DNXEJXT3z34pam2g6
สนใจเปิดหน้าร้านแบบออนไลน์ ติดต่อที่ Line OA : @icticlub
สนใจลงโฆษณา คลิก http://icti.fti.or.th/th/news/87864-icti-service
#ftiebusiness #fti #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ช่วยโปรโมทและสนับสนุนสินค้าของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม #icticlub #ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม #ระบบผลิตน้ำดี #ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพภายหลังโควิท-19

ทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพภายหลังโควิด-19

 

ตลาดเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศไทย 2562 / 120,000 ล้านบาท (ราคาขายส่ง)

• ผลิตในประเทศ 17% ผู้ผลิต 814 ราย จำนวนเงิน 20,000 ล้านบาท
• นำเข้า 83% ผู้นำเข้า 4,884 ราย จำนวนเงิน 100,000 ล้านบาท

จำนวนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย

 • ผู้ผลิต MeDIC Members = 66/814
 • ผู้นำเข้า 4,884 (ที่มา: กองควบคุมเครื่องมือแพทย์)

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังโควิด-19

 • จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศมากขึ้น
 • เกิดผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ
 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 มีความต้องการเพิ่มขึ้น
 • สงครามการค้าจะรุนแรงมากขึ้น
 • เกิดการปรับเปลี่ยนระบบ supply chain ครั้งใหญ่
 • Logistics มีต้นทุนสูงขึ้น
 • การเกิดเร็วขึ้นของ Telemedicine
 • เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 • ทุกประเทศจะออกนโยบาย Protectionism
 • เครื่องมือแพทย์และวัตถุดิบ ราคาสูงขึ้น

ไทยควรปรับตัวอย่างไรหลังโควิด-19

 • ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อการใช้เครื่องมือแพทย์ไทย
 • จัดตั้งศูนย์รับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ
 • จัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และวัสดุทางการแพทย์ / ส่งเสริมการลงทุน
 • เพิ่มความหลากหลายของประเภทเครื่องมือแพทย์ของไทย
 • ดึงการลงทุนผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีสูงจากต่างประเทศ
 • เพิ่มการสนับสนุน R&D ให้ SME ไทย

รวบรวมโดย คณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19
ข้อมูล : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#ฟื้นฟูหลังโควิด-19 #ทิศทางอุตสาหกรรม #เครื่องมือแพทย์

สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอ สินค้าเครื่องหนัง บริษัท โกลด์ เลเธอร์ จำกัด (ทน7577) เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องหนังและสินค้าที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ

? สินค้าคุณภาพดีราคาโรงงาน ส่งตรงจากผู้ผลิต บนร้านค้าออนไลน์ใน FTIebusiness
? สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอนำเสนอ สินค้าเครื่องหนัง บริษัท โกลด์ เลเธอร์ จำกัด (ทน7577) เป็นผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายสินค้าเครื่องหนังและสินค้าที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังรับผลิต (OEM) กระเป๋าทุกชนิด
✅ รับผลิตและออกแบบกระเป๋า เครื่องหนังทุกชนิด
✅ ซองหนังใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
✅ สมุดปกหนัง ตะกร้าหนัง ปกพาสปอร์ต
✅ ของที่ระลึก ของชำร่วย ซองนามบัตร ป้ายห้อยคอ เป็นต้น

? FTIebusiness เเพลตฟอร์มสำหรับสินค้าแบบ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มียอดวิวกว่า 100,000 วิวต่อเดือน และมีร้านค้ามากกว่า 5,500 ร้านให้เลือกสรร

? ดูสินค้าเพิ่มเติม http://www.ftiebusiness.com/shop4/home.php?uid=51052
? สั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้า https://forms.gle/NniABBk1FKRoRb2Z6

? สนใจเปิดหน้าร้านแบบออนไลน์ ติดต่อที่ Line OA : @icticlub
? สนใจลงโฆษณา คลิก http://icti.fti.or.th/th/news/87864-icti-service

#สินค้าเครื่องหนัง #OEM #รับผลิต #กระเป๋า #ftiebusiness #ช่วยโปรโมทและสนับสนุนสินค้าสมาชิกสภาอุตสาหกรรม

X
X