ส.อ.ท. ผนึกกำลัง SME Bank เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สู้ภัย COVID-19

#สัมมนาออนไลน์#กู้อย่างไรให้ครั้งเดียวผ่าน#ขอสินเชื่อ#ลูกหนี้#SME Bank#FTIการเงิน#FTICOVID19#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท

ส.อ.ท. หารือแนวทางฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังโควิด ประสานภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมสินค้าภายในประเทศ

#FTI #โควิด19 #ฟื้นฟูโควิด19 #Newnormal #nextnorm

China’s New Infrastructure After Covid-19

China’s New Infrastructure After Covid-19

เศรษฐกิจของจีนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมาตรการ Lock Down ในช่วงไตรมาสแรกหดตัวลดลงถึง -6.8% เมื่อเทียบกับปี 2019 และเมื่อเทียบกับ GDP Per Capital ลดลงถึง -3.9% และรัฐบาลจีนได้อัดฉีดเงินเพื่อกระต้นเศรษฐกิจกว่า $600bn

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบชุด PPE พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายนเรศฤทธิ์ขัดธะสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จานวน 600 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจานวน 125 แกลอน รวมมูลค่า 200,000 บาท จากนายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เพื่อนาไปใช้ที่ศูนย์เฝ้าระวังและคัดแยกผู้กักตัว COVID-19 ตลอดจนให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้สาหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานทั้งการตรวจหรือรักษากลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา นายชัยยันต์ใจเย็นกล่าวว่าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงได้จัดซื้อชุด PPEPPE และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย

X
X