ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพาสามิต

ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต

ให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมและอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

————————————————————

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 นำคณะผู้แทนจาก ส.อ.ท. เข้าพบนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อหารือการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม และขอการสนับสนุนด้านอากรให้เป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต

โดยสรุปผลการหารือ มีดังนี้

 1. อธิบดีฯ เห็นชอบกับความจำเป็นของการใช้เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งมีความต้องการเอทานอลเพื่อเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 สูงขึ้น
 2. การสร้างระบบกลไกการติดตามการใช้เอทานอลร่วมกันเพื่อให้มีกลไกควบคุมการใช้เอทานอลที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างออกแบบร่างระบบฯ และจะเชิญ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป
 3. โรงงานเอทานอลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทั้ง 26 ราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตพลังงานในประเทศ

 

ทั้งนี้ จะสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

 

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #อากร #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน

TCEB ออกโครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ “โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า”

#สภาอุตสาหกรรม #คณะสนับสนุนสมาชิก #เงินสนับสนุน #เมืองไทยปลอดภัยกว่า #การประชุม #นิทรรศการ #โควิด19 #TCEB #fti

F.T.I. Membership Privileges สมัครสมาชิก ส.อ.ท. ได้มากกว่าที่คุณคิด ทุกเรื่องอุตสาหกรรม เราพร้อมบริการ

สมัครสมาชิกอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสิทธิประโยชน์ ทุกความคุ้มค่า ผ่านบริการและกิจกรรมตลอดทั้งปี

 • มอบสิทธิ์โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • สิทธิ์บัตรเครดิต ICBC-FTI UNION Pay
 • ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสมาชิกในราคาพิเศษ
 • เพิ่มโอกาสการขาย และบริการสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์
 • เข้าร่วมการเยี่ยมชมดูงาน
 • ส่วนลดสัมมนาเจาะลึกรอบด้าน ก่อนใคร!
 • ร้องเรียนปัญหา หรือเสนอแนะ
 • และติดตามทุกความเคลื่อนไหวด้านอุตสาหกรรม

สมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.fti.or.th หรือ call center 0-2345-1000

#สภาอุตสาหกรรม #คณะสนับสนุนสมาชิก #สิทธิประโยชน์ #สมัครสมาชิก #บริการ #ปรึกษา #สอบถาม #คอลเซ็นเตอร์
#line #อุตสาหกรรม #ซื้อสินค้า #บัตรเครดิต #เยี่ยมชมโรงงาน #ตรวจสุขภาพ #bember #fti

X
X