มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด พร้อมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว

มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด พร้อมเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการแล้ว โดยผู้ใช้ทางสามารถเข้ามาใช้บริการได้ 2 ทาง คือ
1) วิ่งต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ที่บริเวณทางแยกต่างระดับมาบประชัน หรือ
2) เข้าจากทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท ที่ด่านอู่ตะเภา
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Call center ของมอเตอร์เวย์ 1566 กด 7
หรือ เว็ปไซด์ https://www.motorway.go.th

#FTILOGISTICS #ขนส่งในประเทศ

ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

Daily News คณะอนุสนับสนุนสมาชิก ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคงสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 #สภาอุตสาหกรรม #FTI #โควิด19 #COVID19 #คณะสนับสนุนสมาชิก #โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า #นวัตกรรม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพิ่มเติมขบวนรถไฟโดยสารที่ให้บริการ”ตามมาตรการผ่อนปรนในบางกิจกรรม” ตั้งแต่ 18 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

#ขนส่งทางราง #ประกาศสำคัญ #รถไฟโดยสาร

ส.อ.ท. มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

#สภาอุตสาหกรรม #สนับสนุนสมาชิก #กิจกรรมเพื่อสังคม #COVID19 #โควิด19 #พระมงกุฎเกล้า #CSR

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา มอบชุด PPE พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายนเรศฤทธิ์ขัดธะสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จานวน 600 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจานวน 125 แกลอน รวมมูลค่า 200,000 บาท จากนายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เพื่อนาไปใช้ที่ศูนย์เฝ้าระวังและคัดแยกผู้กักตัว COVID-19 ตลอดจนให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้สาหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานทั้งการตรวจหรือรักษากลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา นายชัยยันต์ใจเย็นกล่าวว่าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงได้จัดซื้อชุด PPEPPE และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย

X
X