TCEB ออกโครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ “โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า”

#สภาอุตสาหกรรม #คณะสนับสนุนสมาชิก #เงินสนับสนุน #เมืองไทยปลอดภัยกว่า #การประชุม #นิทรรศการ #โควิด19 #TCEB #fti

ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพาสามิต

ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต

ให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมและอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

————————————————————

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 นำคณะผู้แทนจาก ส.อ.ท. เข้าพบนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อหารือการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม และขอการสนับสนุนด้านอากรให้เป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต

โดยสรุปผลการหารือ มีดังนี้

  1. อธิบดีฯ เห็นชอบกับความจำเป็นของการใช้เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งมีความต้องการเอทานอลเพื่อเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 สูงขึ้น
  2. การสร้างระบบกลไกการติดตามการใช้เอทานอลร่วมกันเพื่อให้มีกลไกควบคุมการใช้เอทานอลที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างออกแบบร่างระบบฯ และจะเชิญ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป
  3. โรงงานเอทานอลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทั้ง 26 ราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตพลังงานในประเทศ

 

ทั้งนี้ จะสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

 

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #อากร #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน

สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอเสนอ บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด (ทน4044) เป็นบริษัทที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในงานอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร มีมาตรฐานทางการผลิต (ISO) อาทิเช่น น้ำมันป้องกันสนิม, น้ำมันสำหรับตัดและขึ้นรูป, น้ำยาล้างชิ้นงาน, น้ำมันรีดลวด, น้ำมันหล่อเย็น เป็นต้น พร้อมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมอีกหลายชนิด

? สินค้าคุณภาพดีราคาโรงงานส่งตรงจากผู้ผลิต จากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บนร้านค้าออนไลน์ใน FTIebusiness

? สินค้าเด่นประจำสัปดาห์นี้ ขอเสนอ บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด (ทน4044)
เป็นบริษัทที่ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าประเภทน้ำมันหล่อลื่นที่จำเป็นต้องใช้ในงานอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร มีมาตรฐานทางการผลิต (ISO) อาทิเช่น น้ำมันป้องกันสนิม, น้ำมันสำหรับตัดและขึ้นรูป, น้ำยาล้างชิ้นงาน, น้ำมันรีดลวด, น้ำมันหล่อเย็น เป็นต้น พร้อมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรมอีกหลายชนิด

บริการและลักษณะเด่น : นอกเหลือจากการจัดจำหน่ายสินค้า ยังมีบริการหลังการขายดังนี้
✅ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับงานอุตสาหกรรม มาตรฐานทางการผลิตแบบ (ISO)
✅ มีทีม R&D ที่คอยพัฒนาสูตรของน้ำมันต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม
✅ มีทีมงาน Service ที่พร้อมเข้าดูแลบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการล้างเครื่องฟรี บริการตรวจเช็คคุณภาพน้ำยา

? ดูสินค้าเพิ่มเติม : http://ftiebusiness.com/shop4/home.php?uid=46588
? สั่งซื้อสินค้า : https://forms.gle/1hwM2w5egSHYbr9w6
? สนใจเปิดหน้าร้านแบบออนไลน์ ติดต่อที่ Line OA : @icticlub
? สนใจลงโฆษณา คลิก http://icti.fti.or.th/th/news/87864-icti-service

 

#ftiebusiness #fti #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สอท #ช่วยโปรโมทและสนับสนุนสินค้าของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม #icticlub #น้ำมันหล่อลื่น #โรงงานอุตสาหกรรม #สินค้าราคาโรงงาน #น้ำมันอุตสาหกรรม

X
X