ปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มภูมิคุ้มกันสู้ภัย COVID-19 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

#ปรับโครงสร้างหนี้ #ลูกหนี้ #เพิ่มสภาพคล่อง #ธนาคารแห่งประเทศไทย #COVID-19 #มาตรการการเงิน

X
X