กนง. คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 กังวลหนี้ภาคเอกชน และอัตราการว่างงานแนะปรับโครงสร้างรองรับการฟื้นตัวสู่ภูมิทัศน์ใหม่

F.T.I. COVID-19 DAILY NEWS ฉบับวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

 

กนง. คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 กังวลหนี้ภาคเอกชน และอัตราการว่างงาน แนะปรับโครงสร้าง รองรับการฟื้นตัวสู่ภูมิทัศน์ใหม่

คณะกรรมการนโยบายการเงิน คาดการณ์เศรษฐกิจไทยหดตัวจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการว่างงาน และหนี้ภาคเอกชน เร่งรัฐบาลออกนโยบายด้านอุปทาน และนโยบายด้านแรงงานเยียวยาเศรษฐกิจ

 

 • Monetary Policy

นอกจากมาตรการทางการเงินที่ ธปท. ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้ อย่างเช่น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ 0.5 ต่อปี การปรับลด FIDF Fee ลงชั่วคราว และมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อต่างๆ ธปท. ยังเตรียมมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม เช่น

 1. การดูแลสภาพคล่อง ในระบบให้กระจายไปยังภาคธุรกิจและครัวเรือน
 2. การปรับโครงสร้างหนี้
 3. การเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินของภาคธุรกิจ (Solvency Risk) เพิ่มเติม

 

 • Fiscal Policy

ธปท. แนะรัฐบาลออกนโยบายการคลังด้านอุปทาน เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นตัวได้ในภูมิทัศน์ใหม่ เช่น

 1. กลไกบริหารกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรรม
 2. นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและโอกาสฟื้นตัวหลังวิกฤต COVID -19
 3. เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
 4. สนับสนุนการพัฒนาแรงงาน (Reskill & Upskill)
 5. เร่งปฏิรูปกฎระเบียบภาครัฐ ให้เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ

 

ข้อมูลจาก : คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการฟื้นฟูหลังโควิด-19 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

#PostCOVID19 #BOT

สถานการณ์การขนส่งหลังยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย.63 แต่ยังคง พรก.ฉุกเฉิน

สถานการณ์การขนส่งหลังยกเลิกเคอร์ฟิว 15 มิ.ย.63 แต่ยังคง พรก.ฉุกเฉิน

 1. การห้ามเดินรถบรรทุกในเขตกทม.กลับมาปฏิบัติตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเดิม

ห้ามเดินรถเวลาดังต่อไปนี้

รถบรรทุก 6-10 ล้อ                         06.00 – 09.00 น. และ16.00 – 20.00 น.

รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ              06.00 – 10.00 น.  และ15.00 – 21.00 น.

 

ทั้งนี้ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรฯไม่ได้บังคับแก่รถบรรทุกที่ได้รับหนังสืออนุญาตผ่อนผันจากเจ้าพนักงาน

 1. การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 2. การขนส่งสินค้าข้ามแดน/ผ่านแดน ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการขนส่งข้ามแดน/ผ่านแดน ยังคงเป็นไปตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัด

โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดประกาศประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัด (ฉบับล่าสุด) ได้ที่http://covidnotice.moi.go.th/page/index.php

 

จัดทำโดย : คณะอนุกรรมการมาตรการโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มาข้อมูล:

 • ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิ.ย. 63
 • กรมการขนส่งทางบก

#FTILOGISTICS #FTIขนส่งในประเทศ #FTIขนส่งผ่านแดน #FTIขนส่งข้ามแดน

ส.อ.ท. มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

#สภาอุตสาหกรรม #สนับสนุนสมาชิก #กิจกรรมเพื่อสังคม #COVID19 #โควิด19 #พระมงกุฎเกล้า #CSR

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน

X
X