ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19

Daily News คณะอนุสนับสนุนสมาชิก ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคงสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมี พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

 #สภาอุตสาหกรรม #FTI #โควิด19 #COVID19 #คณะสนับสนุนสมาชิก #โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า #นวัตกรรม

ส.อ.ท. นำเสนอปัญหาการนำเข้าสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ เพื่อขอให้ภาครัฐพิจารณาผ่อนผันระยะเวลานำสินค้าออกนอกประเทศ

#ปัญหาผ่านแดนถ่ายลำ #FTIlogistics#ปัญหาด้านโลจิสติกส์#ข้อเสนอต่อภาครัฐ

อุตสาหกรรมไทยนำร่อง ผลิตชุด PPE ใช้ซ้ำ  ผ่านมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมส่งออกทั่วโลก สู้ COVID-19

อุตสาหกรรมไทยนำร่อง ผลิตชุด PPE ใช้ซ้ำ ผ่านมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมส่งออกทั่วโลก สู้ COVID-19

          จากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระบาด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19  โดยมีภารกิจหนึ่งคือ การรวบรวมสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 ที่มีมาตราฐานมั่นใจได้ ให้กับคู่ค้าที่ต้องการผ่าน FTI e-Business  โดยนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา เลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 ภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 ภาคอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการไทย 15 ราย ที่สามารถผลิตชุด PPE แบบเสื้อคลุม    แขนยาวกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ (Reusable Isolation Gown) รุ่นเราสู้ และผ่านการรับรองมาตรฐานทางสาธารณสุข และได้รับการจัดซื้อโดยองค์การเภสัชกรรมของไทย เตรียมพร้อมส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้

          ทั้งนี้ ชุด PPE ใช้ซ้ำได้นี้ เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับความเสี่ยงน้อยถึง   ปานกลาง การทำหัตถการที่มีเลือดกระเด็นใส่เล็กน้อย การใช้ในห้องปฏิบัติการ หรือสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่    ซักประวัติ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจในการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชน

          ด้านคุณสมบัติและมาตรฐาน ชุด PPE ที่ผลิตนั้นได้ผ่านมาตรฐาน AAMI PB70 LEVEL2 โดยการทดสอบของสถาบันสิ่งทอ (THTI) และผ่านมาตรฐานสาธารณสุข โดยมีคุณสมบัติกันน้ำได้ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ANSI/AAMI PB70 Level 2  ซึ่งแสดงผลความสามารถต้านการซึมผ่านของน้ำที่มีแรงดัน (Hydrostatic Pressure) AATCC 127 > 20 cm.H2O และผ่านการทดสอบการทะลุผ่านของน้ำ (Water Penetration) AATCC 42 < 1.0g และระบายอากาศได้ดี

          นอกจากนี้ ชุด PPE ยังสามารถซักฆ่าเชื้อทำความสะอาด และใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง โดยการซักด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (Sodium Hypochlorite 0.1%) และอบร้อน แต่ห้ามใช้กับน้ำยาปรับผ้านุ่ม

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย 15 บริษัท ที่ผลิตชุด PPE ที่ผ่านการรับรองจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งทางองค์การเภสัชกรรมได้มีการจัดซื้อจัดจ้างชุด PPE แล้ว โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบองค์การเภสัชกรรม 44,000 ชุดเสร็จเสร็จสิ้นในเดือนนี้ ผู้ประกอบการพร้อมปรับกำลังผลิตเพื่อรองรับการระบาดรอบสอง หรือ นำส่งออกให้ประเทศที่ยังมีการระบาดหนักอยู่ โดยมีกำลังผลิตใน
4 เดือน นี่กว่า 1,000,000 ชุด

          สำหรับในอนาคต สิ่งที่สังคมต้องการคือมาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีขึ้น เพื่อการปกป้องจากการระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าครั้งนี้  โดยความสำเร็จในการพัฒนาชุด PPE รุ่นเราสู้ ที่ถูกนำไปใช้ในแวดวงการแพทย์ในขณะนี้ จะเป็นต้นแบบและการขยายผลสำหรับการพัฒนาชุดต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น ภาคบริการที่ผู้ให้บริการต้องมีชุดที่สามารถทำความสะอาดได้รวดเร็ว ทันทีและสะดวก เพื่อให้ทั้งผู้ที่ให้บริการ และผู้รับบริการมีความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการยกระดับด้านสุขอนามัยของประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://ftiebusiness.com/

ส.อ.ท. มอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ส.อ.ท. มอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ, นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์, นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. ร่วมมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ (Patient Isolation Capsule) และแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบขนาดเล็กสำหรับเข้าเครื่อง CT Scan (Small Patient Isolation Capsule for CT scan) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 และหน้ากากผ้าจำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับ พลเรือตรีธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ บริเวณชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงเทพฯ

“ดาว”จับมือโซลเวย์ ร่วมกับพันธมิตรบริจาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ฉีดพ่นต้านโควิด 19

“ดาว”จับมือโซลเวย์ ร่วมกับพันธมิตรบริจาคไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ฉีดพ่นต้านโควิด 19

มีนาคม 2563

เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโซลเวย์ สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ดาว และโซลเวย์ จำนวน 600 ตัน เพื่อผสมน้ำเป็นน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 15 ล้านลิตร ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.โควิด-19 โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “ศบค.” โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะทำงานเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่กว่า 300 ล้านตารางเมตร ปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อดังกล่าวสามารถครอบคลุมการฉีดพ่นในพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดอื่นๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ชู๊ทซ์ ไทยแลนด์ ร่วมบริจาคแท้งค์บรรจุ และบริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการขนส่งบางส่วนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีการบริษัทเพิ่มเติม ดังนี้

  1. กลุ่มดาว รวบรวมเงินจากทั้งบริษัทและพนักงานเพื่อซื้อชุด PPE มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วกว่า 1,500 ชุด พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับสื่อมวลชนและชุมชนใกล้เคียง
  2. บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับหน้าที่ขนส่งสารฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ไปถึงมือผู้ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว” ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีคือ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) หรือ สารเพิ่มจํานวนออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับฟอกสีผ้า ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์ พื้นผิวอุปกรณ์สัมผัส รวมถึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น
วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบผลิตภัณทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบผลิตภัณทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 29 เมษายน 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ พลเรือโทสุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน  504 ชุด ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในสถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น(State Quarantine) โรงพยาบาลในเครือข่าย จุดคัดกรองด่านพรมแดนต่างๆ และการตรวจตราเรือขนส่งสินค้ามีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 24 เมษายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่นายแพทย์ สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง จำนวน  204 ชุด ณ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ วีนิไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 13,000 ลิตรให้แก่กรมอนามัย

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์จำนวน 13,000 ลิตร ให้แก่ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รักษาราชการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ(ด้านสุขาภิบาล) นายวิโรจน์ วัชระ เกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม และนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย เป็นผู้ประสานงาน ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศได้นำไปใช้ฉีดพ่นและเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของหอผู้ป่วยและขยะติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติงาน ซึ่งในการส่งมอบโซเดียมไฮโปคอลไรต์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยทันต่อการใช้งาน

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 12,000 ลิตร ให้แก่สถาบันบำราศนราดูรได้ใช้ฆ่าเชื้อโรค

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ แพทย์หญิงศรันยา ประสิทธิศิริกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านบริการทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,200 ลิตร ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปใช้ฉีดพ่นและเช็คทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ของหอผู้ป่วย เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ขณะปฏิบัติงาน วีนิไทยขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกท่านในการปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทุกคนในประเทศไทยอย่างเต็มกำลังในการส่งมอบโซเดียมไฮโปคอลไรต์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด  ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจข ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัยทันต่อการใช้งาน

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ให้แก่ กรมควบคุมโรค

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่นายแพทย์ สวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค จำนวน 300 ชุด ณ กรมควบคุมโรค โดยมีนายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า ผู้อำนนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน นายแพทย์สุทัศน์ โชตพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมรับมอบและนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย ร่วมประสานงาน

ในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งนี้ วีนิไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 2,000 ลิตรให้แก่กรมควบคุมมลพิษ

นายฮิโรอากิ ซาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์จำนวน 2,000 ลิตร ให้แก่ นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีฯ นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีฯ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีฯ นางกัญชลี นาวิกภูมิ เลขานุการกรมฯ และ นางสาวพรพิมล เจริญส่ง ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยมีนางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการการสื่อสารผลิตภัณฑ์และประสานงานราชการของวีนิไทย เป็นผู้ประสานงาน ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการกับกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดำเนินการโดยบริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด คู่ค้าทางธุรกิจของวีนิไทย ได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการขนส่งผลิตภัณฑ์

วีนิไทยร่วมต้านภัยโควิด-19 ส่งมอบโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายประสานงานธุรกิจและการสื่อสาร บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ให้แก่ นายณัฐพงศ์ แหละหมัน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองจำนวน 600 ลิตร ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง เพื่อใช้ฉีดพ่นขยะติดเชื้อและเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในการนี้บริษัท แสงอรุณโรจน์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจได้ให้การสนับสนุนบางส่วนในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงผู้รับได้ทันต่อการใช้งาน

X
X