โควิดพ่นพิษ เครื่องหนังส่งออกวูบ 70% วอนรัฐออกมาตรการช่วยเหลือ

โควิดพ่นพิษ เครื่องหนังส่งออกวูบ 70% วอนรัฐออกมาตรการช่วยเหลือ

โควิด-19 กระทบอุตสาหกรรมฟอกหนังส่งออกวูบ หลังพึ่งส่งออก 70%วอนรัฐหามาตรการหนุนผู้บริโภคใช้สินค้าในประเทศ พร้อมผลักดันสร้างการรับรู้คำว่า “หนังแท้” หวังรักษาอุตสาหกรรมฟอกหนัง

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เปิดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนังในประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออกถึง 70% ดังนั้น ภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งระบบจึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยคาดการณ์ว่า อาจจะต้องใช้เวลาถึง 18 เดือน กว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติตามการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจ แม้ว่าขณะนี้การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อน้อยลง และที่ผ่านมารัฐได้ผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์มากขึ้น แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับกำลังซื้อของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

“ต้องยอมรับว่า อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนังได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะเราพึ่งพิงการส่งออกเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน คือ การส่งเสริมให้ผู้บริโภคใช้สินค้าในประเทศมากขึ้น รวมทั้งต้องมีแผนสำรอง หากห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเก็บสินค้า การจัดจำหน่าย รวมถึงการขนส่งถึงมือผู้บริโภค อาจจะประสบปัญหาหยุดชะงัก นอกจากนี้ รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอย และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น และเพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพอีกด้วย”

ขอเชิญรับฟังสัมมนาออนไลน์ Free!! ในหัวข้อ สถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด

ขอเชิญรับฟังสัมมนาออนไลน์ Free!! ในหัวข้อ สถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด

MeDIC x Medlab Asia: Free Webinar ต้อนรับ New Normal กับหัวข้อสถานการณ์การค้าเครื่องมือแพทย์หลังสถานการณ์โควิด-19 และกลยุทธ์การปรับทิศทางธุรกิจเพื่อก้าวข้ามวิกฤตโรคระบาด โดยวิทยากรมากประสบการณ์จากท่านประธานและผู้ประกอบการสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

Date: 25th June, 2020
Time: 14.00-15.00 hr
Link ในการสมัคร Webinar > https://zoom.us/webinar/register/1615922765800/WN_oEyb8qYvRtyJ2GecrcF_sQ
.
[Session 1]: สถานการณ์การค้าในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังสถานการณ์โควิด-19
วิทยากร: คุณอดิศร อาภาสุทธิรัตน์, ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
[Session 2]: ประสบการณ์จริงจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย กลยุทธ์ปรับตัวรับมือเพื่อหาโอกาสใหม่และการก้าวข้ามสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
วิทยากร:
1. คุณสุธี ไตรวิวัฒน์วงศ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
2. คุณธีรภัทร์ อุ่ยรุ่งโรจน์, รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด
3. คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

MeDIC : FTI Thailand
Email : fti.medic@gmail.com
#MeDICxFTIThailand
#กลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทย

คุณวิศิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด

คุณวิศิษฐ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด

เมื่อวันที่ 18 มิย.63 ประธานกลุ่มฯ อาหาร(คุณวิศิษฐ์)เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ประเด็นภาคอุตสาหกรรมอาหารหลังสถานการณ์โควิด ในมุมมองของภาคเอกชน ณ อาคารสุขประพฤติ

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ชี้ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ภายหลัง COVID-19

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ชี้ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ภายหลัง COVID-19

17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์ ประธานกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปรับตัวอุตสาหกรรมหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในที่ประชุมสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ กลุ่มฯผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ได้นำเสนอ ภาพรวมการค้าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในช่วง COVID-19 โอกาสในระยะสั้นและระยะยาวของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และการคาดการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า

คุณวิศิษฐ์ฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

คุณวิศิษฐ์ฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มิย.63 ประธานกลุ่มฯอาหาร(คุณวิศิษฐ์ฯ) ร่วมเสวนาหัวข้อ ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมหลัง COVID-19 ร่วมกับกลุ่มฯ ยา และกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ

จัดโดยสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ สอท.

X
X